Utvalg vurderer naziforbud

Ekspertgruppen som skal vurdere et forbud mot nazistiske partier og organisasjoner i Norge, starter sitt arbeid neste uke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ekspertgruppen skal levere en rapport til justisminister Hanne Harlem hvor de vurderer eventuelle forbud mot nazistiske organisasjoner i Norge.

Utvalget skal samle inn informasjon om hvilke regler og praksis som finnes i Sverige og Tyskland når det gjelder spørsmålet om forbud mot nazistiske eller rasistiske partier, arrangementer, demonstrasjoner, ytringer og symboler. Den skal også vurdere hvilken praksis som finnes rundt spørsmålet om forbud mot at erklærte nazister eller rasister oppholder seg på spesielle steder til bestemte tider.

Justisminister Hanne Harlem, som har nedsatt gruppen, sier hun er grunnleggende skeptisk til å forby politiske organisasjoner. Regjeringens holdning er også at den er skeptisk.

- Vet ikke nok

- Sverige og Tyskland har et vesentlig større problem med nynaz istiske grupperinger enn det Norge har. Disse landene har derfor vært nødt til å tenke grundigere gjennom disse problemene. Vi vet imidlertid ikke nok om hvilken praksis disse landene har når det gjelder å frata antidemokratiske grupperinger demokratiske rettigheter, sier utvalgets leder, lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk i Justisdepartementet.

Gruppen skal også orientere seg om de debattene som måtte foregå i Sverige og Tyskland med hensyn til om forbudene har ønsket virkning og om forbudene eventuelt burde gå lengre eller kortere. Ikke-rettslige virkemidler som myndighetene mener har en positiv effekt, skal også vurderes.

Planen er at gruppen drar til Sverige allerede neste uke.

Ferdig 1. mars

Den hurtigarbeidende gruppen skal levere sin rapport til justisministeren innen 1. mars. I rapporten vil de komme med sine anbefalinger om hvorvidt forbud som finnes i Sverige eller Tyskland bør innføres i Norge. Her i landet er det for eksempel i dag ikke forbudt med nazimerke som armbind, mens dette ikke er lov i Sverige.

I ekspertgruppen som justisministeren varslet om tidligere denne uken, sitter lovrådgiver Ørnulf Røhnebæk i Justisdepartementet, statsadvokat Per Reehorst, FAFO-forsker Katrine Fangen, forsker Henrik Lunde ved Antirasistisk Senter og avdelingsdirektør Stephan Mo i Kommunal- og regionaldepartementet.

(NTB)