Utvid legers åpningstider

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Legeforeningen presenterte i går en undersøkelse som viser at det er relativt stor tilfredshet blant

pasientene med fastlegeordningen. Tre fjerdedeler av de spurte som har vært hos sin fastlege det siste året sier at de er svært eller ganske fornøyd. Det er også stor tilfredshet med fastlegenes henvisninger til

sykehus og de erklæringer pasienten får fra legen til bruk i Nav som grunnlag for ytelser. Undersøkelsen er tatt opp fordi legene mener det er viktig å vite hvordan ordningen oppfattes nå som helseminister Bjarne Håkon Hanssen sysler med å gjøre endringer i ordningen som en del av arbeidet med å øke

samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehusene). Legefor-

eningens president, Torunn Janbu, advarer mot

å «hive barnet ut med badevannet».

Et lite skår i legenes undersøkelsesglede er at så mange som nesten hver femte pasient en eller flere ganger har hatt problemer med å komme i kontakt med sin fastlege. Men dette faktum bidrar til at Legeforeningen nå aktivt arbeider for at tilgjengeligheten skal bli bedre. Blant annet foreslår den utvidede

åpningstider på legesentrene. Det er et godt forslag på høy tid. I tråd med samfunnsutviklingen må også fastlegers tjenester i størst mulig grad være tilgjengelige på tidspunkter som passer for pasientene. Ikke alle pasienter kan ta seg fri fra jobben eller andre

forpliktelser. Og leger må, som andre tjenesteytere erkjenne at de er til for sine kunder og klienter, og ikke omvendt. Noen legesentre har allerede utvidet åpningstid. De bør bli flere.

At også fastleger innordnes i en slags skiftturnus er selvsagt ikke helt problemfritt. Om senteret de er knyttet til utvider åpningstida, kan de ikke personlig være tilgjengelige for sine pasienter hele døgnet. Men hvis både leger og kommunale myndigheter legger godviljen til, bør færre pasienter enn i dag mislykkes i å få kontakt med sine leger.