Uverdige boforhold

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke noe nytt at det fins hushaier i de største byene. De utnytter andres fattigdom og elendighet til å berike seg selv ved å leie ut nærmest kondemnable leiligheter til skyhøye priser. Leieboerne, som ofte er sosialklienter, rusmisbrukere eller prostituerte, er mer eller mindre rettsløse. Men det alvorligste er at de blir fratatt den siste rest av verdighet når de må leve i leiligheter som stinker og som er mer eller mindre falleferdige og overbefolket.

Dagbladets reportasjer om huseieren Ove T. Thorvaldsen i Oslo, som leier ut leiligheter i flere falleferdige bygårder, er i så henseende typisk. Det er sosialetaten som benytter seg av tilbudet. Inntil 10 000 kroner i måneden er husleien for knøttsmå rom. I ett tilfelle ble det betalt 7 500 kroner for et

åtte kvadratmeter stort kott. Husværene er presset sammen for å gi plass til flest mulig leieboere. Så lenge det er kommunen som betaler, er det åpenbart nesten ingen grenser for hva en lyssky utleier kan tillate seg.

En av årsakene til denne tilstanden er at kommunens politiske ledelse av ideologiske årsaker har kvittet seg med mye av den kommunalt eide boligmassen i hovedstaden. Den ble i sin tid ervervet blant annet for at kommunen skulle kunne tilby plass til sosialklienter eller andre som for kortere

eller lengre tid trengte hjelp til å skaffe seg husvære. Nå må kommunen ut på det private eiendomsmarked og betale høy pris for et dårlig tilbud. Det er mulig det er økonomisk gunstig for kommunen. Men ikke alt en kommune driver med skal vurderes ensidig økonomisk.

Vi mener det er dårlig politikk av kommunen å kvitte seg med boliger som kan brukes til sosiale formål. Men når vi først har en politisk ledelse som sverger til det private marked, burde den i alle fall sørge for at det utøves en viss kvalitetskontroll med det som tilbys ressurssvake mennesker. Når leietakerne føler sterkt ubehag og frykt fordi kvaliteten på det som de blir tilbudt er av en slik kvalitet at intet forstandig menneske vil bo der, er det en så alvorlig svikt at det burde få konsekvenser for de ansvarlige. De forholdene Dagbladet har avslørt er uverdige for en kommune som vil framstå som anstendig.