Vage løfter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Én uke etter at Stortinget tok sommerferie, la miljøvernminister Siri Bjerke fram regjeringens klimamelding fredag. Dermed fikk ikke Stortinget anledning til noen debatt om denne viktige saken. Det gir mistanker om at regjeringen ikke ville ha noen omkamp etter fjorårets oppgjør om gasskraftverk, som endte med regjeringskrise.
  • Gasskraftsaken har vært en verkebyll i norsk politikk siden daværende statsminister Thorbjørn Jagland med et kunstgrep fikk den ut av valgkampen for fire år siden. Han måtte hindre at et nytt Alta-slag skulle overskygge valgkampen. Nå er alle formalitetene igjen på plass for å bygge de tre kraftverkene det er gitt konsesjon til. Men det er også kommet teknologiske løsninger som gjør det mulig å bygge forurensningsfrie gasskraftverk. Problemet er kostnadene. Mye av spenningen i klimameldingen var derfor rettet mot dette spørsmålet.
  • Regjeringen har valgt begge deler. Den vil støtte et såkalt demonstrasjonsanlegg for forurensningsfrie kraftverk, samtidig som den gir grønt lys til anlegg med gammeldags teknologi. Vi hadde håpet at regjeringen nå virkelig hadde satt inn ressurser på å skape noe nytt og epokegjørende innen dette feltet og lagt bort alle planer om gasskraftverk som vil øke utslippene dramatisk. Norge kunne blitt en foregangsnasjon. Det er bortimot umulig å tenke seg at vi skal oppfylle forpliktelsene i Kyoto-avtalen hvis vi skal sette i gang med de kraftverkene som har fått konsesjon. Da må det i tilfelle skje så store inngrep på andre felter, bl.a. i industrien og transportsektoren, at de vil bli politisk umulige å gjennomføre.
  • Regjeringen har satset på at kvotehandel med utslipp skal redde de norske gasskraftverkene. Men mesteparten av tiltakene skal skje på nasjonalt plan. Vi kan ikke kjøpe oss fri for disse forpliktelsene. Derfor burde de foreliggende planene om gasskraftverk blitt lagt i skuffen, selv om det ville betydd et enormt prestisjenederlag for en regjering som er kommet til makten nettopp på denne saken.