Valdres-saken:

Valdres-saken: Moren får strengere straff

Moren i Valdres-saken er i Høyesterett dømt til tre års ubetinget fengsel. Det er en kraftig skjerping i forhold til lagmannsrettens dom.

SKJERPER STRAFFEN: Bildet viser den tiltalte i Eidsiva lagmannsrett tidligere i år, hvor hun ble dømt til åtte måneders fengsel. Høyesterett skjerper straffen, og dømmer kvinnen til tre års fengsel. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
SKJERPER STRAFFEN: Bildet viser den tiltalte i Eidsiva lagmannsrett tidligere i år, hvor hun ble dømt til åtte måneders fengsel. Høyesterett skjerper straffen, og dømmer kvinnen til tre års fengsel. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

Moren i Valdres-saken dømmes av Høyesterett til 3 års fengsel for ikke å ha skaffet hjelp til datteren Angelica, som døde på familiehytta i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling.

Angelica var 13 år da hun døde 31. desember 2015. Hun var flere år i forveien diagnostisert med anoreksi. Aktor, statsadvokat Arne Ingvald Dymbe, mente moren bevisst unndro datteren fra kontroll og oppsyn fra helsevesenet, blant annet ved ikke å dukke opp til møter, og oppgi gal adresse til hytta.

Angelicas mor ble i mai i fjor dømt til tre års ubetinget fengsel i Valdres tingrett. Saken ble anket til Eidsivating lagmannsrett.

I lagmannsretten forklarte kvinnen seg detaljert om hendelser i forkant av at datteren døde, i motsetning til i tingretten, der hun ikke forklarte seg.

I RETTEN: Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe (til venstre) og forsvarsadvokat Aasmund Olav Sandland i Høyesterett da Valdres-saken ble behandlet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
I RETTEN: Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe (til venstre) og forsvarsadvokat Aasmund Olav Sandland i Høyesterett da Valdres-saken ble behandlet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

14. februar ble kvinnen kjent skyldig i grov mishandling, men frifunnet for å ha hensatt Angelica i hjelpeløs tilstand. Straffen ble da satt til åtte måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år.

Saken ble anket videre til Høyesterett, som altså legger seg på samme straffeutmåling som tingretten.

- Jeg konstaterer at Høyesterett var enig i tingrettens utmåling, og tar det til etterretning, sier kvinnens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, til Dagbladet.

Høyesterett begrunner avgjørelsen blant annet med allmennpreventive hensyn, som er knyttet til å sikre barns rettsbeskyttelse.

«Jenta hadde i flere måneder bodd i en hytte på fjellet sammen med moren, som hadde villedet myndighetene om hvor de bodde. Lagmannsretten fant bevist at datteren, senest fra 15. november, var i en hjelpeløs tilstand med alvorlig fare for liv og helse. I perioden deretter ble hennes tilstand stadig mer kritisk, men domfelte unnlot å skaffe nødvendig, og etter hvert livsnødvendig, helsehjelp», heter det i sammendraget av dommen fra Høyesterett.

- Grov mishandling

Høyesterett kom fram til at dette rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner, jf. straffeloven § 282.

«Mishandlingen var grov fordi den hadde til følge at datteren døde, jf. straffeloven § 283. Ved straffutmålingen la Høyesterett utslagsgivende vekt på de sterke allmennpreventive hensynene som er knyttet til å sikre barns rettsvern», heter det videre.

Høyesterett skriver at domfeltes ønske var at Angelica skulle bli frisk, og at hun i fire år hadde hatt eneansvar for en meget krevende syk datter.

«Veid mot hensynet til barns rettsbeskyttelse kom disse formildende forholdene likevel i bakgrunnen. Det er en sentral del av foreldreansvaret at foreldre ikke skal akseptere skadelige valg som barnet gjør. Ikke minst gjelder det i et tilfelle som dette, hvor man står overfor valg gjort av et barn som var 13 år på dødstidspunktet, og som skyldtes barnets sykdom.»

VALDRESSAKEN: Dagbladets reporter Ralf Lofstad er tilstede i Eidsivating lagmannsrett under ankebehandlingen i Valdressaken. Video: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

- Reflekterer det dype alvoret

Jentas far blir tilkjent oppreisningserstatning med 125 000 kroner.

Bistandsadvokat for Angelicas far, Halvard Helle i advokatfirmaet Schjødt, sier til Dagbladet at hans klient er fornøyd med kjennelsen.

- Straffen i Høyesterett reflekterer det dype alvoret i denne saken. Vi er også fornøyde med at erstatningskravet ble opprettholdt, sier Helle til Dagbladet.

«Dommen er den første fra Høyesterett som gjelder spørsmålet om unnlatelse av å skaffe nødvendig helsehjelp kan rammes av straffebudet mot mishandling i nære relasjoner», skriver Høyesterett.

Landets øverste rettsinstans hadde ikke anledning til å omgjøre skyldspørsmålet, men skulle kun ta stilling til straffeutmålingen.

Angelicas mor har hele tida nektet straffskyld i saken, og har overfor Dagbladet gitt klart utrykk for at hun mener seg forfulgt og trakassert av et forutinntatt politi og aktorat.