- Valgerd svikter barna

Hvorfor gjør ingen noe med at titusener av barn ikke får se sin samværsforelder? Dette er ett av spørsmålene Foreningen 2 Foreldre reiser i en ny rapport, der Norge anklages for massive brudd på barnas menneskerettigheter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foreningen 2 Foreldre har skrevet en betenkning hvor barneloven vurderes opp mot barnas menneskerettigheter. Der må Stortinget, regjeringen og barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland finne seg i ramsalt kritikk.

Her er Norges to groveste brudd på menneskerettighetene, ifølge Foreningen 2 Foreldre:

Ser ikke far

  • At flere titusener norske barn - anslagsvis 60 000 - ser sin samværsforelder så lite som èn gang i måneden eller mindre. Et ukjent antall barn hindres totalt i å se sin far, enten fordi faren ikke gidder eller makter å stille opp, eller fordi moren holder barna unna.

- Dette skjer uten at myndighetene gjør noe. Praksisen bryter med FNs barnekonvensjon artikkel ni, som sier at barna har rett til regelmessig kontakt med begge sine foreldre. Her syndes det grovt, sier foreningens leder Rune Rækken.

  • Når et barn er født av foreldre som ikke er gift, har mora foreldreansvaret alene, ifølge barnelovens paragraf 35. At farskapet avhenger av mannens forhold til mor, bryter med likestillingsloven, ifølge likestillingsombudet.

- Oppstår det en konflikt om farskapet, sier barneloven at mannen kan få farskapet fastslått gjennom en rettssak. Den koster erfaringsvis rundt 50000 kroner per instans. At den som ønsker å forsvare sin menneskerettighet selv må bære kostnadene, strider mot menneskerettighetene i seg selv, sier Rækken.

Nektes samvær

Et tredje alvorlig brudd på menneskerettighetene skjer der omsorgspersonen saboterer barnets rett til kontakt med sin samværsforelder. Omfanget av samværssabotasje er omdiskutert, men det skjer.

- Valgerd Svarstad Haugland har sagt at man ikke kan regulere forhold der familiemedlemmer er irrasjonelle. Jeg trodde det var akkurat da samfunnet burde reagere.

- Ved store ulykker nekter vi å godta at årsaken er menneskelig svikt. Vi er enige om at systemet har sviktet. Men i barnesaker legger man nesten alltid ansvaret på enkeltmennesker. Og unnskylder dem med at de er irrasjonelle. Det innebærer en grov svikt, som vi mener myndighetene må rydde opp i.

Bondevik-regjeringen gikk til valg på at den skulle innlemme FNs barnekonvensjon i norsk lov. Da flere menneskerettigheter ble innlemmet i fjor vår, ble barnekonvensjonen utelatt.