Vallas seks krav til Jens

LO-lederen krever at regjeringen innfrir løftene sine.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LO-leder Gerd Liv Valla er allerede på banen med seks hastekrav til den kommende rødgrønne regjeringa.

- Nå må de innfri løftene sine. Det er viktig for troverdigheten, sier Valla til Dagens Næringsliv.

Hun krever nå at den nye regjeringa gjør om på de mest omstridte lovendringene i den nye arbeidsmiljøloven, som etter planen skal tre i kraft ved nyttår, melder NRK.

Seks krav

Dette er Vallas krav til Jens:

• Den nye rødgrønne regjeringen må sette inn alle ressurser på å utvikle CO2-frie gasskraftverk.

• Regjeringa må stryke lovendringen som åpner for 13-timers arbeidsdag uten overtidsbetaling.

• Ansatte som blir oppsagt må fortsatt få rett til å stå i stillinga si til saken er prøvd for hele rettssystemet.

• Økt arbeidsledighetstrygd. LO-lederen krever at de arbeidsledige får tilbake feriepengene de mistet under Bondevik, samt at ordningen med to karensdager for arbeidsledighetstrygd fjernes.

• Gerd Liv Valla vil gjeninnføre en garanti om at alle under 25 år skal ha krav på jobb eller tiltak.

• Økning i skattefradraget for fagforeningskontingenten, fra 1.800 kroner til 3.600 kroner i året.

LO-lederen mener dessuten at regjeringen må sikre tillitsvalgte i bedriftene innsynsrett i alle arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår.

- Disse seks er krav som det bør gjøres noe med raskt. Jeg har mange andre og mer langsiktige krav, som å likestille turnusarbeid i helsesektoren med skift i industrien, sier Valla.

YS på banen

Leder i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Randi Bjørgen, vil også stille krav til den nye regjeringa:

- Vi vil stille klare krav til at regjeringen lytter til hele fagbevegelsen, sier YS-leder Randi Bjørgen.

- I løpet av valgkampen er det gitt mange løfter som nå stiller store krav til det nye

stortingsflertallet. YS er opptatt av at også en ny regjering fører en politikk som sørger for stabil økonomi, vekst og sysselsetting.

YS-lederen forutsetter at Stoltenberg vil samarbeide med hele fagbevegelsen.

- Vi vet alle at både AP og SV nå har svært tette bånd til én av landets arbeidstakerorganisasjoner. Dette er et forhold vi til dels kjenner fra tidligere.

- Nå forventer jeg at den påtroppende regjering lever opp ltil øftet om å gå i reell dialog med alle hovedorganisasjonene. Jeg kan forsikre om at YS er beredt til å bidra med konstruktive innspill også til denne regjeringen. Samtidig skal ingen være i tvil om at vi høyt og tydelig vil si i fra dersom regjeringen Stoltenberg løper fra dette løftet, sier Bjørgen i en kommentar.

NÅ SKAL DU HØRE HER JENS:</B> LO-leder Gerd Liv Valla krever at Stoltenberg straks rydder opp i arbeidsmiljøloven når han overtar makta etter Bondevik.