Vallas sju feil

Her kan LO-lederen ha brutt loven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Sist mandag vedtok LO-sekretariatet «at det skal foretas en uavhengig gjennomgang av den såkalte Yssen-saken».

Dagbladet.no har bedt to uavhengige fagpersoner peke på hvor de mener LO-lederen brøt arbeidsmiljøloven - eller gjorde feilgrep i forhold til håndteringen av saken.

Førsteamanuensis i lederskap ved Handelshøyskolen BI, Ole I. Iversen, og arbeidsrett-advokat Runar Homble, peker til sammen på sju punkter hvor de mener Valla kan brutt god kutyme for lederskap.

«Det er vanskelig å se hvordan LO med troverdighet skal kunne spille en rolle i det videre arbeidet med å anvende reglene», har Homble tidligere sagt til Dagbladet.no. Til vanlig jobber han for Homble Olsby, som er et advokatfirma som er spesialisert innen arbeidslivsjuss.

Her er de syv punktene:

1: TRAKASSERT OG MOBBET EN ANSATT

Yssen har ved en rekke anledninger anklaget Valla for mobbing og trakassering. Dette var hovedgrunnen til at Yssen til slutt valgte å forlate stillingen som internasjonal sekretær i LO.

- Mer og mer av Yssens versjon av hva som skjer blir bekreftet. Det har åpenbart ligget en konflikt mellom Yssen og Valla, og opplysningene om at en sykmeldt Yssen har fått beskjed om at det var «alvorlig feil» å ansette henne, er en ganske tøff melding å få for en sykemeldt. Dette kan vanskelig oppfattes som annet enn trakassering. Det må også oppfattes som en oppfordring til å slutte i jobben. At du er uønsket i den jobben du har, sier førsteamanuensis i lederskap ved Handselshøyskolen BI Ole I. Iversen til Dagbladet.no.

VALLAS TABBELISTE: LO-leder Gerd-LIv Valla leder Norges største arbeidstaker-organisasjon, og skal verne om deres interesser i forhold til arbeidsgivere. Men nå kan det virke som Valla selv har brutt flere punkter i arbeidsmiljøloven. Foto: SCANPIX
VALLAS TABBELISTE: LO-leder Gerd-LIv Valla leder Norges største arbeidstaker-organisasjon, og skal verne om deres interesser i forhold til arbeidsgivere. Men nå kan det virke som Valla selv har brutt flere punkter i arbeidsmiljøloven. Foto: SCANPIX Vis mer

2: LEKKET FRA MEDARBEIDERSAMTALE

Da Valla la fram det første notatet, gjenga hun deler av en medarbeidersamtale med Ingunn Yssen.

- Det er ingen klare regler når det gjelder dette, men det vil vanligvis minst foreligge en innforstått forståelse om fortrolighet. Det kan virke som om Valla har brutt denne, sier arbeidsrett-advokat Runar Homble til Dagbladet.no.

- For en leder å offentliggjøre et notat med fortrolig informasjon fra medarbeidersamtaler er uakseptabelt og under enhver kritikk. Valla kan ikke forsvare at Yssen gikk ut i VG. Det er mye strengere krav til hva en arbeidsgiver kan gjøre, enn for en arbeidstaker, sier Iversen.

3: IKKE HATT ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE

Under den første pressekonferansen fortalte Valla at det ikke har blitt gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse i LO «siden begynnelsen av 90-tallet».

- Hvis det er sånn at man ikke har drevet med systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet, kan det også være et brudd på arbeidsmiljøloven, sier arbeidsrett-advokat Runar Homble til Dagbladet.no.

Også jurist og spesialist på psykososialt arbeidsmiljø, Harald Pedersen, har tidligere sagt at dette er et brudd på arbeidsmiljøloven.

4: BRØT DE NYE VARSLINGSREGLENE

Valla kan ha brutt de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Det mener arbeidsrett-advokat Runar Homble. Til Dagbladet.no sier han at Valla etter hans mening har brutt gjengjeldelsesvernet i de nye varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Dermed kan Yssen ha krav på erstatning.

5: MULIG BRUDD AV IA-AVTALEN

Ingunn Yssen var sykmeldt fra sin stilling som LOs internasjonale sekretær fra og med 21. august 2006. Når en arbeidstaker blir sykmeldt, har arbeidsgiver en rekke plikter i forhold til den ansatte. Dette er nedtegnet i den mye omtalte Inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, som blant annet Gerd-Liv Valla kjempet hardt for å beholde i fjor høst.

- Her kan det ha blitt begått feil i forhold til regelverket. IA-avtalen har en rekke regler for hvordan arbeidsgiver skal følge opp den sykmeldte, og ut i fra det jeg har lest via media, virker det ikke som at det har vært mye kontakt med Yssen. Dette plikter arbeidsgiver å gjøre, sier professor Iversen til Dagbladet.no.

6: DÅRLIG LEDELSE

Etter at Yssen gikk ut i VG med saken sin, var Vallas svar som følger:

  • «Poenget er at vi ikke på noen måte kan se at noen i LOs ledelse har behandlet Ingunn Yssen dårlig.»
  • «Jeg kjenner heller ikke til noen konflikt mellom oss, jf. avisoppslag».

- Her tar Valla avstand fra Yssens uttalelser, og sier at hennes versjon ikke har noen rot i virkeligheten. Som leder mangler Valla her grunnleggende innsikt i hvordan påstander om mobbing og trakassering i arbeidslivet skal håndteres. Slike påstander plikter en arbeidsgiver å ta på alvor. En skal ikke latterliggjøre slike påstander, sier Iversen.

7: TROVERDIGHETSPROBLEM SOM LO-LEDER

Valla leder Norges største arbeidstaker-organisasjon, og skal verne om deres interesser i forhold til arbeidsgivere.

- Som leder får du et troverdighetsproblem når du kommer med ulike nye forklaringer på hva som egentlig skjedde. Dette så vi først når det gjaldt Jagland/Reiss Andersen-saken, og i igjen i dag: Ved at det er blitt skrevet tre ulike versjoner av Yssen-notatet - som er skrevet for å tekke ulikt publikum, sier Iversen og fortsetter:

- Det er svært kritisk for en LO-leder at det settes spørsmålstegn ved dens redelighet og troverdighet.

Iversen reagerer også på et punkt til, i forbindelse med Vallas kritikk av deltakelse fødselsdagsfeiring:

- At noen deltar i en fødselsdagsfeiring når de er sykmeldt, er helt uvesentlig og slett ikke noe kritikkverdig. For meg virker dette litt søkt. At noen her har prøvd å grave fram noe som skal være kritikkverdig, men som ikke er det. Dette burde en LO-ledelse, som jobber så tett på lov og rett i arbeidsliv, vite, sier Iversen.

SVÆRT KRITISK: - Det er svært kritisk for en LO-leder at det settes spørsmålstegn ved dens redelighet og troverdighet, sier førsteamanuensis i lederskap ved Handelshøyskolen BI, Ole I. Iversen, til Dagbladet.no.
BRØT GOD KUTYME: Arbeidsrett-advokat Runar Homble mener Valle ikke burde ha røpt hva som ble sagt under medarbeidersamtaler med Yssen.