Vallas store utfordring

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Mye tyder på at LO i for lang tid har fungert som bremsekloss i en samfunnsutvikling som har skutt fart.

Synkende medlemstall og lav tiltrekningskraft på unge, nyutdannede kan tyde på det. Det er derfor prisverdig at LO har tatt initiativ for å utforme en ny lov for arbeidslivet. Dagens arbeidsmiljølov har fungert siden 1977 og er tilpasset industrisamfunnets behov.

  • Den nye tid skaper nye holdninger. Vi oppfatter oss i dag like mye som forbrukere som arbeidstakere. Vi vil like gjerne ha valgfrihet, mangfold og gode varer og tjenester som søndagsstengte butikker. Samtidig har vi et grunnleggende behov for trygghet for arbeid og inntekt og vern mot rovdrift på arbeidsplassen. Ingen er tjent med et arbeidsliv som presser verdifull arbeidskraft ut i sykdom og uførhet. Utfordringen for politikere og fagbevegelse er å finne fram til lover og avtaler som ivaretar ulike hensyn.
  • Erkjennelsen preger både LO og Ap. Ap kjemper for å få resultater av sin fornyelsesprosess i offentlig sektor. LO snakker om større individuell valgfrihet og mer fleksibel organisering av arbeidslivet. Spørsmålet er om de ikke er for seint ute. Jan Petersen kan med rette si «velkommen etter».
  • LOs åpenbare innflytelse på Ap's politikk kan også vise seg å være et tveegget sverd. I den første etterkrigsperioden, da Ap hadde ubrutt regjeringsmakt og rent flertall på Stortinget, var samarbeidet en fordel for begge parter. LO organiserte den gang over halvparten av alle sysselsatte. Ap fikk nesten halvparten av stemmene ved valg. Nå organiserer LO bare 28 prosent av de yrkesaktive, mens Ap har en tilsvarende prosentoppslutning på meningsmålingene. Mye tyder på at det fagligpolitiske ekteskapet fungerer som møllesteiner rundt halsen på arbeiderbevegelsens store aktører. LO mister medlemmer på grunn av forholdet til Ap, og Ap mister velgere på grunn av forholdet til LO. Gerd-Liv Vallas store utfordring som ny LO-leder blir å oppnå innflytelse gjennom styrke og vilje til fornyelse, ikke gjennom politisk ekteskap og forsvar av det gamle.