Vannlekkasjen i Oslo sentrum:

Vannet fosset opp fra asfalten: - Kommer til å skje flere ganger

Vannledningsrøret som natt til onsdag sprakk og skapte problemer, skulle etter planen ha blitt skiftet ut om to år.

SE TV: Et rør under asfalten i krysset Møllergata/Youngs gate sprakk natt til onsdag 24. mai. På et tidspunkt var det store vannmengder i veien i Oslo sentrum. Reporter/video: Emilie Rydning / Dagbladet Vis mer

Natt til onsdag sprakk et vannrør under asfalten i Oslo sentrum. Vann- og avløpsetaten klarte raskt å stenge av lekkasjen, som på et tidspunkt ble beskrevet som ei stor elv med vann.

Vannet fosset opp gjennom asfalten og på stedet kunne man onsdag morgen tydelig se at veien fikk store skader. Flere steder hadde asfalten sprukket opp, og det lå både grus og steiner i veien.

Det hundre år gamle røret skulle etter planen skiftes ut om to år. Årsaken til at røret sprakk skyldes rust og dårlig materialkvalitet, forteller Lars Wermskog, seksjonsleder for vanndistribusjon i Vann- og avløpsetaten (VAV), til Dagbladet.

- Ikke et engangstilfelle

Også i januar i år sprakk et hundre år gammelt rør i Oslo. Det skapte store vannlekkasjer på Kjelsås og Grefsen og flere husstander var uten vann, ifølge Aftenposten.

Den gangen skyldtes det at kulda skapte frossen jord som påvirket vannledningen, ifølge Wermskog.

- Dette kommer til å skje flere ganger, det er jeg helt sikker på. Det er ikke et engangstilfelle. Det vil alltid være rør som sprekker før Vann- og avløpsetaten får skiftet dem ut.

Han forteller videre at de har et rehabiliteringsprogram for utskifting av rør for å hindre at lekkasjer oppstår. Målsettingen er å skifte ut opptil 1,2 prosent gamle vannledninger per år.

Kostbart å bytte

Kostnadene for å skifte ut det aktuelle røret i Møllergata kan bli svært kostbart, ifølge Wermskog.

- Å grave og skifte ut vannledninger i Oslo by er svært kostbart på grunn av annen infrastruktur som må tas hensyn til. Dette kan eksempelvis være avløpsledninger og strømkabler.

Han tipper at det koster rundt 20-25 000 kroner per meter å fikse ledningen i Møllergata.

- Det vi gjør nå er å reparere selve vannledningen for å sette den i drift igjen. I henhold til planen skulle vi ha skiftet ca. 300-400 meter av ledningen.

Fornyelsesbehov

Kjetil Furuberg, avdelingsleder for vanntjenester i bransjeorganisasjonen Norsk Vann, forteller til Dagbladet at de har laget flere rapporter på ledningsnettet (vannledninger red.anm.) og ledningsnettvedlikehold.

- Med bakgrunn i nasjonale tall har vi identifisert at det er et økt behov for rehabilitering og fornyelse i hele landet.

Han bemerker at dette er snakk om nasjonale tall og at tallene vil være forskjellige for den enkelte kommune som hver må vurdere hvilke ledninger som skal rehabiliteres per år.

Ifølge Norsk Vanns beregninger er det mellom 1 til 1,2 prosent fornyelsesbehov på landsbasis.

- Vi ønsker ikke å legge om ledninger for tidlig. Men venter man for lenge kan man få ledningsbrudd og økte lekkasjer, sier Furuberg.

Oslo utsatt

Rett etter andre verdenskrig var det stort fokus på å legge ut nye rør i takt med byens hurtige utvikling.

Infrastrukturen måtte bygges raskt og som følge av dette ble kvaliteten på vannledningene og leggemetodene dårlige, ifølge seksjonsleder Wermskog i VAV.

- Det lider vi av nå. Særlig store boligområder i Oslo, som Lambertseter og Bøler, har hatt denne utfordringen.

Han forteller videre at Vann- og avløpsetatens vedlikeholdsplan for de neste rørutskiftningene fordeler seg jevnt over i hele Oslo.

Særlig gamle bydeler har et stort behov, ifølge Wermskog.

Kortere levetid enn antatt

Når det kommer til vannkvalitet vil det tas forhåndsregler for å sikre at vannet er trygt å drikke, sier Wermskog.

- Vann- og avløpsetaten har forpliktet seg til å leverer drikkevann.

Furuberg forteller til at for noen rørtyper, og i noen år, har rørene hatt kortere levetid enn først antatt.

Han bemerker imidlertid at alderen på røret ikke er synonymt med forventede problemer.

Furuberg sier at de som oppholder seg i områder med vannlekkasje vil få varsler dersom situasjonen er uoversiktlig og det er usikkert om vannet er trygt.

- Får du kokeanbefaling må du følge den, slår Furuberg fast.