Vannverkssaken ankes til Høyesterett

Begrunner med saksbehandlingsfeil i lagmannsretten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen anker delene av dommen mot ham som lagmannsretten ikke ville prøve på nytt, til Høyesterett.

Bakgrunnen er at forsvarerne hans mener det er begått saksbehandlingsfeil i lagmannsretten.

I en avgjørelse nylig kritiserer FNs menneskerettighetskomité den norske praksisen med at lagmannsretten sjelden begrunner hvorfor den avslår anker i saker med en strafferamme på mindre enn seks år. Det er denne avgjørelsen Henriksen og hans advokater ønsker prøvet for retten for første gang her i landet, skriver Aftenposten.

- Hvis vi vinner fram, vil det få store konsekvenser for lagmannsretten. Det vil bety betydelig merarbeid når de må begrunne sin avvisning av anker, sier advokat Harald Stabell til avisa.

Ivar T. Henriksen ble i Nedre Romerike tingrett dømt til åtte års fengsel for grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon. Ankesaken rundt korrupsjonsdelen av dommen kommer trolig opp for lagmannsretten i 2009.

Borgarting lagmannsrett avslo imidlertid å ankebehandle delen av dommen som omhandler utroskap. Det er dette Høyesterett må ta stilling til. Hvis Henriksen får medhold, kan lagmannsretten likevel avslå anken, men må da begrunne hvorfor.

NTB