Våpen og vett

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Et flertall i Stortingets justiskomité går inn for å gi politiet adgang til etter varsel å gå inn i private hjem for å kontrollere at våpen oppbevares som de skal. Det er Arbeiderpartiets og KrFs representanter som på denne måten vil sette til side grunnlovens bestemmelse om at husundersøkelser bare kan foretas i kriminalsaker. Høyre, Frp og Sp går mot dette forslaget i våpenloven som nå er til behandling.
  • Bestemmelsen er ikke bare grunnlovsstridig. Den strider også mot viktige rettssikkerhetsprinsipper. Hjemmelen kan misbrukes til å skaffe seg innsikt i private forhold, uten at det foreligger skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold. Dessuten har ikke Justisdepartementet gjort jobben sin og tenkt over de økonomiske og administrative konsekvensene. I et land som flyter av våpen vil det kreve en hær av politifolk å følge opp denne regelen.