Våpen vanlig på skolen

Skolen er en arena for vold: Over en tredjedel av elevene har sett noen bli utsatt for vold. Annenhver elev har sett noen ha med skytevåpen eller kniv. En av ti har selv hatt med våpen på skolen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Har du sett noen bli utsatt for bold på skolen?

Alle tall i prosent  

Kilde: MMI 

Ja 

36,1 

Nei 

55,5 

Vet ikke/kan ikke svare 

6,8 

Har du selv blitt utsatt for vold på skolen?

Alle tall i prosent 

Kilde: MMI 

Ja 

11,2 

Nei 

84,1 

Vet ikke/kan ikke svare 

3,0 

Har du selv sett noen ha med kniv eller skytevåpen på skolen?

Alle tall i prosent 

Kilde: MMI 

Ja 

47,2 

Nei 

48,0 

Vet ikke/kan ikke svare 

3,2 

Har du selv hatt med kniv eller skytevåpen på skolen?

Alle tall i prosent 

Kilde: MMI 

Ja 

10,2 

Nei 

86,0 

Vet ikke/kan ikke svare 

1,4 

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo er ikke overrasket over Dagbladet og MMIs store elevundersøkelse som avslører at en tredjedel av elevene har vært vitne til at noen ble utsatt for vold på skolen.

-Dette bekrefter at det er på skolen mesteparten av volden blant barn og unge foregår, sier voldsforsker Bjørnebekk.
Hun mener det er viktig å knytte mye av det voldsforebyggende arbeidet til skolene.

-Å jobbe med skolevold har mye å si for volden i samfunnet generelt, for der kan vi greie å gripe fenomenet ved rota, sier Bjørnebekk.
I MMI-undersøkelsen - som omfatter 3500 sjette-, åttende- og tiendeklassinger over hele landet - svarer en av ti elever at de selv er blitt utsatt for vold på skolen. Omtrent like mange har selv hatt med kniv eller skytevåpen på skolen.

Stopp volden

-Dette tyder på at det ikke har skjedd så mye i årene etter Dagbladets «Stopp volden»-kampanje for fire år siden, sier Bjørnebekk.
Hun mener gruppen av barn og unge med store atferdsproblemer har økt på 90-tallet.

-Det er et alvorlig problem. Vi har fått flere som er ute av kontroll, og de bruker vold og er kriminelle også på andre områder, sier Bjørnebekk.

Voldsforskeren understreker at det er gjort mye godt voldsforebyggende arbeid i skolene de siste åra. Dette har økt gruppa av elever som ikke gjør noe galt. Likevel frykter hun at disse tiltakene ikke når den gruppa av elever som er ute av kontroll.

Mobbeofre

Elevundersøkelsen viser at flere av dem som er blitt utsatt for vold, er ensomme og mobbeofre. Det er også en tendens at voldsofrene går i større klasser ved store skoler.
30 prosent av dem som er blitt utsatt for vold, har selv hatt med seg kniv eller skytevåpen på skolen.

-De som utøver vold, kan være de samme som er ofre for vold. Dette er ofte barn og unge som er knyttet til miljø som er opptatt av å slåss, og da kan det bli litt tilfeldig om de er ofre eller gjerningspersoner, sier Bjørnebekk.

Hun mener det er viktig å gjøre gode analyser av selve voldssituasjonen: finne ut hvor volden skjer, hva som utløser den, for så å utarbeide en strategi for å motvirke nye voldsepisoder.

Starter i hjemmet

{ndash}Et helt elementært tiltak er å sørge for at lærerne er til stede og utøver kontroll på de steder i skolen hvor vold ofte oppstår, sier Ragnhild Bjørnebekk.

Hun mener mange barn lærer å bli voldsutøvere i sitt eget hjem. En del av ungene som bruker vold, har i stor grad vært utsatt for vanskjøtsel og vold selv. Voldsforsker Bjørnebekk mener barnevernet ikke gir barna et godt nok vern mot overgrep.

-Det forundrer meg at vi i vårt samfunn ikke griper mer aktivt inn når barn utsettes for overgrep i hjemmet, sier voldsforskeren ved Politihøgskolen i Oslo.

-Det må vi ikke tillate. Det barnevernet vi har i dag er ikke godt nok. Det er for forsiktig og tillater altfor mye. Barn har krav på vern mot overgrep. Vi må være mye mer aktive i forhold til å beskytte dem, sier Bjørnebekk.