Vår ære og vår jakt

Sporsnøen er kommet og dødsdommen er rett rundt hjørnet. To ulveflokker skal skytes når vinterens sporinger viser at mer enn ni familiegrupper har tilhold i Skandinavia. De to flokkene lever - så lenge det varer - i Hedmark, litt nord for Regjeringens foreslåtte ulvesone.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Beslutningen om å skyte de to flokkene setter Norge i et internasjonalt vanry. Protestene strømmer inn fra hele verden. Felles for mange av reaksjonene er spørsmålet: hvordan kan Norge, som forsøker å framstå som et foregangsland i naturvern, gå inn for å utrydde to av de tre helnorske ulveflokkene?

Sett utenfra er Norge et land med masse fri natur, plass og penger. For land som ikke har disse privilegiene, er det komplett ubegripelig at vi ikke har plass til en håndfull ulver.

Fadese

Alta-utbyggingen var en fadese som ødela vår naturverntroverdighet i lang tid. Noe av inntrykket ble gjenopprettet ved oppfølgingen av Brundtland-kommisjonens rapport.

Norge investerte mye ekstra for å gjøre Lillehammer-OL til et naturvennlig arrangement. Min påstand er at den forestående ulvemassakren vil framkalle avsky og protester i et omfang som våre myndigheter ikke har forutsett.

Begrunnelsen for vedtaket er syltynn: Regjeringen har foreslått, og åpenbart bestemt seg for, at det ikke skal leve ulv i Rendalen og Stor-Elvdal. Men ingen kan svare på hvorfor.

De faktorene som burde veid tyngst, som sauetetthet, befolkningstetthet og god tilgang på byttedyr, har tydeligvis ikke blitt tillagt mye vekt. Her er det nok andre, lokalpolitiske forhold som har slått ut.

Hvordan utrydder man to ulveflokker med rundt tjue dyr i Østerdalens skoger? Svar: man setter av 2,1 millioner kroner, leier et par helikoptre, engasjerer ni spesialtrente jegere, setter i gang jakta og håper det beste. Sannsynlig utfall: begge flokkene blir redusert, men ikke utryddet.

Når flokkene er sprengt, kan vi få streifdyr over hele Nord-Hedmark. De vil bli et mye større problem enn dagens etablerte og stedbundne flokker, som holder streifdyr unna.

Protester

Noen jubler, andre gråter over det som skal skje, men hvem som gjør hva, er ikke så åpenbart som man kanskje vil tro. Blant de som har protestert sterkest, er svenske jegere. De ønsker at den svensk-norske ulvebestanden kommer opp på et levedyktig nivå, slik at man kan drive ulvejakt på samme måte som annen jakt. Når Norge skyter to av de tre helnorske ulveflokkene, må de vente lenge. Sverige har nemlig satt 20 flokker som et minimumsnivå for en levedyktig bestand i Skandinavia.

Svenske miljømyndigheter har gått sterkt imot nedskytingen. Dette betyr tydeligvis lite her hjemme. Svenskene skal ikke komme her og komme her. Men jakta kommer til å kaste lange skygger over framtidig samarbeid om andre felles miljøsaker.

Enda verre er det med det øvrige internasjonale miljøsamarbeidet. Selv har jeg som tidligere norsk delegasjonsmedlem deltatt på en rekke FN-møter om Biokonvensjonen. Norges hvalfangst var til tider en belastning når vi fremmet våre synspunkter på biologisk mangfold.

Men fangst av vågehval er ikke vanskelig å forsvare, fra et miljømessig standpunkt. Det samme kan ikke sies om det som skal skje i Østerdalen.

Begrenset

WWF er ikke mot jakt på ulv. En begrenset jakt når bestanden er stor nok, kan ha en positiv effekt i lokalmiljøet. Men det er tydeligvis ikke slike tanker som har motivert myndighetene til å skyte de to Østerdals-flokkene. En ulvejakt av dette omfang og med disse metodene savner sidestykke i den siviliserte verden.

TV- og avisjournalister fra fjern og nær har allerede meldt sin ankomst. Den internasjonale mediedekningen av det som skal skje, kommer ikke til å levne Norge mye ære. Bruk av helikopter og terrengkjøretøyer for å slakte ned to ulvefamilier gir et barbarisk inntrykk.

Ønsker vi virkelig dette? Har UD og Næringsdepartementet vurdert kostnadene ved den negative fokuseringen på Norge? Det er ingen skam å snu i dette spørsmålet. Den norske regjeringen må velge mellom jakt og ære. Behold æren, avlys jakta!