VERDISKAPING: Distriktspolitikk handler mer om å legge til rette for verdiskaping over hele landet enn om overføringer, sa kommunal- og moderiseringsminister Jan Tore Sanner til Høyres landsmølte. Her i godt humør sammen med statsminister Erna Solberg. Foto Jacques Hvistendahl   /  Dagbladet
VERDISKAPING: Distriktspolitikk handler mer om å legge til rette for verdiskaping over hele landet enn om overføringer, sa kommunal- og moderiseringsminister Jan Tore Sanner til Høyres landsmølte. Her i godt humør sammen med statsminister Erna Solberg. Foto Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

- Vår distriktspolitikk er bedre enn de rødgrønnes

Jan Tore Sanner lover mer av selskapsskatten til kommunene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet):- Distriktspolitikk handler om lokaldemokrati og om å legge til rette for privat næringsvirksomet, mer enn om overføringer, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i sin tale til Høyre-landsmøtet i formiddag.

Han varslet en ny modell for selskapsskatt som sikrer kommunene mer av skatteinngangen.

Belønner verdiskaping - Vi vil belønne kommuner som legger til rette for næringsliv, og skaper arbeidsplasser over hele landet. Hvis Stortinget sier ja, vil vi belønne næringsvennlige kommuner fra 2017.
- I Sundvoldenplattformen er det omtalt at kommunene skal beholde en andel av selskapsskatten, slik det var før 2008.

Kommunen får per i dag ingen andel av selskapskatt. Kommuner belønnes med skatteinntekter for å legge til rette for boliger og  nye innbyggere, men ikke for å legge til rette for arbeidsplasser. Nå gir vi kommunene belønning for å bidra til vekst og verdiskapning, sa Sanner.

Han utypder:
- Den gamle ordningen for selskapsskatt har i større grad kommet de store kommunen til gode. Den modellen vi nå får på plass, gir mulighet til små og store kommuner over hele landet.

Blir i kommunene - Vi tar utgangspunkt i lønnssummen i privat sektor. Det betyr at vekst i eksisterende bedrifter og nye arbeidsplasser belønnes ved at
kommunene får skatteinntekter fra nærihgsvirksomhet, ikke bare fra personinntekt, sier Sanner til Dagbladet.

Prinsippene for den nye skattemodellen legges fram i forbindelse med kommuneproposisjonen i mai. Midler som tilsvarer om lag 1 prosent av inntektene fra selskapsskatten — rundt 3 milliarder kroner — skal gis til kommuner som noterer vekst i arbeidsplasser og verdiskapning.

— Vi kommer med en ny modell som sikrer at kommunene skal få beholde mer av verdiskapningen som skjer lokalt, sier Sanner.

Flytter makt og ansvar I talen sa han at regjeringen flytter makt og ansvar fra staten til lokalsamfunn og lokalpolitikere.

- Det gode samfunn bygges nedenfra, av enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Makt og ansvar skal plasseres så nær den enkelte som mulig. Vi har tillit til lokale beslutninger. Vi går fra sentralisering og detaljstyring til desentralisering og maktspredning, sa Sanner.

- Lokaldemokratiet ble overkjørt - En god målestokk for tilliten til lokaldemokratiet er innsigelsessaker. Saker der kommunen og lokalmiljøet har ett ønske, mens statlige og regionale interesser har et annet.  Det er nettopp de som bor, jobber og lever i lokalsamfunn i hele landet vårt som vet hvilke utfordringer deres lokalsamfunn møter.

Under de rødgrønne tapte kommunene i nesten 60 prosent av sakene, vi har gitt kommunene rett i nesten 7 av 10 saker, sa Sanner.  .

- Vi har gitt tydelig beskjed til statlige instanser om at barriærer for å si nei til kommune, skal være betydelig høyere. Det gjør også at kommunene og de statlige instansene setter seg ned og finner gode løsninger. Det gjør også at det er blitt færre innsigelsessaker, sier Sanner.

Han sa at Høyre/Frp-regjeringen har endret distriktspolitikken.

- Vi baserer den ikke på boplikt og regulering, men på lyst og muligheter, fordi vi legger til rette gjennom gode velferdstjenester og veier. Omstilling må handle om å skape verdier og arbeidsplasser over hele landet.

Ap på autopilot Aps landsmøte var et landsmøte på autopilot. De har ikke tatt inn over seg at oljeprisen er halvert. De er mer opptatt av å dele verdier enn å skape. Det virker som de har glemt den gamle parolen om at man må skape for å dele, sa Sanner.

- Så Høyre har en bedre distrktspolitikk enn de rødgrønne?

- Ja, jeg mener det. For distriktspolitikk handler om lokaldemokrati og om å legge til rette for privat næringsvirksomet, mer enn om overføringer.

Kritisk Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF er positive til Sanners modell, men understreker at de må avvente det endelige forslaget før de gir grønt lys. På rødgrønn side er responsen kjølig, ifølge NTB.

— Regjeringen belønner kommuner som er heldige og får store bedriftsetableringer, og straffer dem som mister hjørnesteinsbedriften eller fiskeanlegget, sier Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen til NRK.

Hun er særlig kritisk til at skattebetalingen ser ut til å bli basert på utviklingen de fire siste årene.

Belønner de rikeste - Det blir veldig konjunkturavhengig. Det vil belønne kommuner som Hammerfest, som får Goliat-riggen, og straffe mange av de kommunene som har vært sterke på leverandørsiden, sier hun.

SVs Karin Andersen sier Sanner og Høyre «tar fra de fattige og gir til de rike».

- Sentraliserer - Det er umulig å forstå at kommuner som sliter med næringsutvikling, skal bli bedre på det, dersom de får mindre penger, sier hun til NRK. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget fra Sanner vil virke sentraliserende og belønne kommuner som gjør det bra fra før.