Vår tunnel- kunnskap

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Når taket i tunneler faller ned, er det selvsagt utført dårlig arbeid av noen. Nå har veidirektør Olav Søfteland trukket en naturlig konsekvens av den interne granskingen etter ulykken i Hanekleivtunnelen i Vestfold. Det har han gjort på en sympatisk og verdig måte som andre offentlige personer kan ta lærdom av.

Men problemene i veivesenet er ikke over med det. Bl.a. stilles det spørsmål om vi har nok berg- og tunnelkompetanse til å drive tunnelbygging i like stort omfang som før. Til Dagbladet sa nylig utbyggingsdirektør i Veidirektoratet, Lars Aksnes, at det ikke fins fagfolk nok til å oppfylle de nye kravene til tunnelbygging og at framtidige tunnelprosjekter enten kan bli utsatt eller sterkt forsinket.

Det er godt mulig vi nå ser et praktisk resultat av nedprioriteringen av realfagene i norsk skole gjennom lang tid. Men ellers er vi i sterk tvil om Aksnes’ analyse er rett. For er det noe vi tradisjonelt har kompetanse på her i landet, så er det fjell, tunneler og vei. På veggene på Geoteknisk Institutt i Oslo henger det ettertraktede utmerkelser. Og på NTNU i Trondheim drives det undervisning og forskning på internasjonalt toppnivå. Et seminar i fjellsprengning trekker til seg store skarer av høykompetente ingeniører.

Spørsmålet er nok mer hvordan man i de konkrete tilfellene får nyttiggjort denne enorme kompetansekapitalen. Det er en både politisk og administrativ utfordring. Veietaten i Norge er en av våre mektigste. Men den offentlige debatt problematiserer i liten grad hvordan den er bygd opp. Regjeringen Bondevik tok rett nok et klassisk politisk grep og desentraliserte etaten til distriktene. Men den unnlot å analysere hva slags kompetanse som trengs og hvor.

Veivesenet er fortsatt et sterkt offentlig monopol, og det er vanskelig å tenke seg det annerledes. Men et monopol utvikler alltid noen særlige trekk som det er viktig å være på vakt overfor. Det har vært tendenser til å sole seg i egen fortreffelighet. Utfordringen til politikerne er å ta grep som motvirker slike tendenser.