Varetekt og avmakt

To oppsiktsvekkende kriminalsaker har på ny satt søkelyset på de norske reglene for varetektsfengsling og måten de praktiseres på av domstolene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I Indre Follo forhørsrett har dommer Tore Hagen varetektsfengslet en 26 år gammel autist i fire uker, siktet for å ha tent på huset til LO-leder Yngve Hågensen og hans kone. I Oslo forhørsrett har dommer Espen Urbye fengslet en 15 år gammel gutt som er siktet for utuktig omgang med en 11 år gammel jente.
  • Det er ikke endelig avklart om 26-åringen, som i dag sitter isolert i politiarresten i Follo, er strafferettslig tilregnelig. Men saken viser at det er på høy tid å avskaffe den adgangen norsk rett gir til å varetektsfengsle sinnssyke fanger når det kan bli tale om sikring. For over 20 år siden gikk et flertall i varetektsutvalget inn for dette, med den begrunnelsen at man burde nøye seg med adgangen til tvangsinnleggelse etter lov om psykisk helsevern. Inkonsekvensen i å fengsle personer som aldri kan idømmes straff, burde være åpenbar selv for justispolitikere som hele tida snur sin kappe etter hvilken vei den kriminalpolitiske vinden blåser.
  • Flertallet i varetektsutvalget foreslo også å forby fengsling av personer under 16 år. Også dette forslaget er det grunn til å pusse støv av. Det nærmer seg den rene cowboyjuss når dommer Urbye - ut fra en vag, men sviktende forutsetning om at barnevernet vil bli koplet inn i saken - bak lukkede dører tyr til rettshåndhevelsesarrest av en 15 år gammel gutt. Den summariske begrunnelsen er at andre reaksjoner vil virke «støtende for den alminnelige rettsfølelsen».
  • Selv om det er et åpenbart behov for lovendringer overfor sinnssyke og mindreårige personer, pålegger loven den enkelte dommer både å vurdere alternativer til fengsling og om varetekt vil være et «uforholdsmessig inngrep». Ofte er disse vurderingene svært rutinepregede, også i disse to sakene. Dersom lovens garanti om rettssikkerhet skal fungere, kan ikke norske dommere begrense seg til å gi et skinn av legitimitet til saker som bærer preg av grov og vedvarende systemsvikt i rettsvesenet, i barnevernet og i psykiatrien.