Varetekt og bevis

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Nedre Romerike forhørsrett besluttet i går å løslate de fire som er siktet for trippeldrapet på Orderud gård. Påtalemyndighetens kjæremål er imidlertid gitt oppsettende virkning, og først over helga får vi vite om Eidsivating lagmannsrett kommer til samme resultat. Uansett utfall i denne og seinere runder, framstår Orderud-saken som en av de alvorligste og mest gåtefulle drapsforbrytelsene i norsk etterkrigstid. Det har derfor stor prinsipiell betydning at domstolene til enhver tid behandler saken i samsvar med de strenge vilkårene Stortinget har fastsatt for bruk av varetekt.
  • Forhørsretten gir et meget viktig signal om hvor strenge disse vilkårene er når den vil løslate de siktede selv om den finner at mistanken mot dem er «styrket ved nye vitneforklaringer». Retten begrunner løslatelsen med at det strenge kravet til fare for bevisforspillelse ikke fullt ut er oppfylt. Forhørsretten mener faktisk at «de siktede har en konkret og nærliggende mulighet til å påvirke den videre etterforskning». Men retten legger avgjørende vekt på at Høyesterett i forrige uke opphevet brev- og besøksbegrensningene, og at det derfor ikke spiller noen avgjørende rolle om de befinner seg innenfor eller utenfor fengselsmurene. Denne argumentasjonen er kontroversiell, og det blir interessant å se om lagmannsretten følger forhørsretten på dette punktet.
  • For påtalemyndigheten er Orderud-saken nå inne i en kritisk fase. Det er verdt å merke seg at politiet ikke på noe tidspunkt har påberopt seg bestemmelsen om at varetekt kan benyttes - selv om de andre vilkårene ikke er oppfylt - dersom det foreligger bevis som «i særlig grad styrker mistanken». I tillegg har lagmannsretten i tidligere kjennelser gått gjennom bevisene i saken på en slik måte at det framstår som helt klart at at de ikke holder til en tiltale. Uten en tilståelse, tunge vitneutsagn eller nye tekniske bevis, står etterforskningen i fare for å falle sammen. For politi og påtalemyndighet innbyr dette til en omfattende selvransakelse, og denne bør muligens starte allerede nå.