Varig vern av Lofoten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Før jul skal regjeringen bestemme seg for hvilke områder i nord som skal åpnes for leteboring etter olje. I praksis vil det også innebære åpning for utvinning av eventuelle funn, selv om dette krever nye beslutninger. Verken regjeringen eller Stortinget er i stand til å stå imot presset fra lokale interesser i samarbeid med oljeindustrien for å bygge ut funn som blir gjort. Det er en hovedgrunn til at vi går inn for at de sentrale gyte- og fiskeriområdene i Lofoten blir gitt varig vern som petroleumsfrie soner. Dersom vi klarer å holde oss fra over- og rovfiske på torsken, er dette en fornybar matressurs som må gå foran eventuelle oljeforekomster akkurat her. Oljeutvinning varer uansett bare noen få tiår. Risikoen for at virksomheten i seg selv gradvis ødelegger fisket, og for at katastrofale uhell og utslipp raserer det, er stor nok til at disse områdene bør få varig vern.

Vi er klar over at de samme argumentene som taler for varig vern av områdene i Lofoten, både har gyldighet og kan anvendes i Barentshavet. Men der er situasjonen at det uansett vil finne sted oljevirksomhet i åra framover. Russland har allerede tatt sin beslutning om dette for sine områder. Hele Norge, men særlig landsdelene i nord, har store økonomiske interesser i at det også blir oljevirksomhet i nord. Vi kan se fordeler av at en strengt kontrollert og sikret oljevirksomhet i norsk regi finner sted i disse farvannene. Den kan, om norske myndigheter følger opp slik vi mener de bør, tjene som målestokk og referansegrunnlag for virksomheten på russisk sokkel. Det er grunn til å frykte at virksomheten der blir mindre strengt regulert enn den som eventuelt kommer på norsk sokkel.

Et varig vern av Lofoten med petroleumsfrie soner vil gi regjeringen et godt grunnlag for en konstruktiv kontakt med miljøorganisasjonene som med rette er sterkt kritiske til oljevirksomheten i nord. Oljebransjen vil helt sikkert protestere mot alle planer om varig vern, men også i dette spørsmålet bør det være de folkevalgte som tar beslutningene, og ikke de overbetalte lobbyistene.