Varm fred er dyrt

Den kalde krigen sluttet for ti år siden, og vi lever nå i en varm fred der NATO og Norge i fjor gikk til en høyteknologisk krig som alliansen forbereder repriser på. Den varme freden krever et dyrere forsvar pr. soldat enn den kalde krigen. I går la general Sigurd Frisvold fram konsekvensene av denne konklusjonen. Forsvaret skal bli mindre, men det skal kunne skyte mer både her hjemme og i fremmede land når det blir krevd.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den foreslåtte nedbyggingen blir ekstra kraftig fordi både forsvarsledelsen og Stortinget i 20 år har drevet med kreativ bokføring for å skjule at Forsvaret har fått større oppgaver enn politikerne har vært villige til å finansiere fullt ut.

  • General Frisv old markerte i går den nye tid da han svarte på spørsmålet om det nye forsvaret er tilpasset trusselen Norge står overfor. Han sa: «Vi har jo ingen fiende lenger.» Frisvold bedyrer samtidig at den gjennomgripende nedbyggingen og omorganiseringen som studien beskriver, ikke er et taktisk utspill for å skaffe Forsvaret mer penger. Han støttes av andre kilder, og det er grunn til å tro at generalen gjør det vi har tøffe karer til: Han framstiller tingene slik de er. Historien er full av militære rådgivere som har pyntet på virkeligheten, med katastrofer til resultat.
  • Forsvarsstudien bygger på at forsvarsbudsjettet blir liggende fast på 25 milliarder år 2000-kroner som skal dekke både investeringer og drift. Dette er en uvanlig tilnærming som det hadde vært interessant å gjennomføre for skolevesen og sykehusvesen der Stortinget også ser ut til å ha underfinansiert de store oppgavene det har pålagt disse samfunnsinstitusjonene. General Frisvold sier at den foreslåtte strukturen ikke er tilstrekkelig til å løse alle oppgavene Forsvaret er pålagt, men at dette er det beste forsvaret man får for disse pengene.
  • Mange av de ubehagelige kuttene i velferdspolitikken som ble vedtatt i revidert nasjonalbudsjett i vår, ble begrunnet med de store utgiftene til den norske innsatsen i Kosovo som er en såkalt «skarp» fredsbevarende operasjon gjennomført av elitesoldater på kontrakt i Telemark bataljon. Dette er en uhyre kostbar virksomhet både å utstyre og drive. Den internasjonale innsatsen blir nå, i fravær av en definert fiende som truer det norske territorium med en massiv invasjon, selve kjernen i Forsvarets virksomhet. Det blir den viktigste oppgaven for det som blir igjen av hæren, og for sjøforsvaret som i forslaget blir redusert til en fregattmarine basert på fem skip.
  • Forsvarssjefen ber om at Forsvaret heretter ikke blir belastet med opptrening av mer enn halvparten av årskullene i vernepliktig alder. Det er et stort spørsmål om det er mulig å opprettholde en situasjon der halvparten av de mannlige årskullene blir pålagt mange måneders tjeneste for samfunnet, mens den andre halvparten slipper helt. I et slikt tilfelle er det antakelig nødvendig å overveie andre former for samfunnstjeneste for den andre halvdelen av årskullene.
  • Forsvaret er en diger arbeidsplass. 4000 årsverk skal stimuleres til å slutte, og 30 avdelinger legges ned med store konsekvenser for lokalmiljøene. I timene etter at generalen hadde vist sine plansjer i Oslo Militære Samfund, steg ramaskriket fra Stavern over Dombås til Ramsund. Dødsliste, håpløs affære, katastrofe, et forsvar vi ikke har bruk for, gjallet det gjennom mediene. Fra høyresiden på Stortinget lød det pavlovske reflekser om hvor utålelig det vil bli med en så kraftig redusert hær og en lang kyst uten forsvar der det i framtida verken patruljerer MTB-er eller finnes bemannede kystfort.
  • Sigurd Frisvold framstår som en klok general. Han har laget en pakke som det ikke skal bli lett for særinteresser, lobbygrupper og ordførerdelegasjoner å flise opp. Så kan han håpe at omorganiseringen under streken på 25 milliarder år 2000-kroner fram mot 2010 utløser ekstra tilskudd til innkjøp av nye kampfly og til ekstra, langtrekkende ildkraft til den gjenværende, mekaniserte brigaden. For det er dyrt å utstyre soldater til den varme freden NATO forbereder seg på i årene framover.