Varsler: - Kommunen bidro til sexovergrep

Eks-nattevakt hevder utviklingshemmet mann ble sexmisbrukt, og at Oslo kommune bidro. Krever etterforskning - 16 år etter.

Varslet - ble straffet - kjemper fortsatt: - Jeg var syk og traumatisert. Jeg gjorde jobben min og varslet. Nå har jeg også gjort det Oslo kommune skulle ha gjort: Å gå til politiet, sier Hauger.     
Foto: ERLING HÆGELAND/Dagbladet
Varslet - ble straffet - kjemper fortsatt: - Jeg var syk og traumatisert. Jeg gjorde jobben min og varslet. Nå har jeg også gjort det Oslo kommune skulle ha gjort: Å gå til politiet, sier Hauger. Foto: ERLING HÆGELAND/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): 16 år er gått siden de påståtte sexovergrepene. Først nå har den tidligere nattevakten Liv Beathe Hauger politianmeldt Oslo kommune.

Påstand: Kommunen og tre navngitte ansatte tilrettela for systematiske seksuelle overgrep mot en utviklingshemmet mann i et kommunalt bofellesskap.   

Varslet - ble straffet Det var høsten 1994 hun varslet internt om kritikkverdige forhold ved bofellesskapet. Og om at en utviklingshemmet mann angivelig forgrep seg seksuelt på en annen dårligere fungerende utviklingshemmet mann i samme bofellesskap. Hauger syntes ikke ledelsen tok henne på alvor, og varslet Helse- og sosialombudet i Oslo.

Det førte til at den aktuelle bydelens ledelse undersøkte påstandene, og konkluderte med at de to mennene bedrev frivillig seksuell eksperimentering.

Habiliteringstjenesten ved Ullevål sykehus ble våren 1995 hyret inn for å holde et seminar om utviklingshemmedes seksualitet.
Ombudet skrinla så saken.

Kort tid etter samme sommer ila kommuneledelsen en sykmeldt Hauger en tjenestepåtale. Grunn: Hun hadde  angivelig forsuret arbeidsmiljøet ved bofelleskapet.

- Vil ikke være jenta hans Dagbladet har sett store deler av saksmaterialet.

I ett referat fra et personalmøte ved boligen i 1994 står det rett ut at den dårligst fungerende av de to utviklingshemmede mennene «vil helst ikke at (NN, Dagbladets anonymisering) sover i senga hans. Han vil ikke være jenta til» NN. 

De ansatte kaller forholdet «seksuell eksperimentering», men har likevel forsøkt å forklare den best fungerende «alvoret av det han gjør».

«Vi må ha ryggen fri,» står det. «Vi har ikke lov til å nekte» de to «å hygge seg med hverandre, men vi kan påvirke.» Det er ifølge referatet usikkert hvor mye den ene «tvinger seg på». Men den ene «slår dytter hvis (NN) avviser ham».

De ble derfor enige om å avslutte all overnatting inntil videre.

En overnatting i uka På et tidspunkt etter Haugers varsling - og redegjørelsen for ombudet - skal det ha blitt lagt til rette for at den påstått frivillige seksuelle eksperimenteringen kunne tillates i begrenset form. Overnatting ble tillatt - men kun en gang i uka.

Hauger hevder at mannens død i 2000, bare 55 år gammel og etter mental og somatisk svikt, kan ha sammenheng med de påståtte overgrepene. Dette avviser avdødes pårørende på det sterkeste, overfor Dagbladet.

Majorstua politidistrikt bekrefter overfor Dagbladet å ha åpnet sak. 


- Den svakere fungerende sa han ikke ville være jenta til den andre. Det er sjeldent overgrep er så godt dokumentert som dette, mener Hauger.    

For Hauger var varslingen og den påfølgende tjenestepåtalen startet på det hun karakterisere som «et 16 år langt helvete». I løpet av disse åra har hun forsøkt å renvaske seg fra straffen, samt kjempet for å ansvarliggjøre myndighetene for at hun er blitt ufør.

- Hvorfor anmeldte du ikke saken før?

-Jeg var syk og traumatisert. Jeg gjorde jobben min og varslet. Nå har jeg også gjort det Oslo kommune skulle ha gjort: Å gå til politiet, sier Hauger.

Byrådet: - God ordning nå - Jeg kan ikke kommentere en sak som er under etterforskning, sier Kai-Morten Terning, byrådssekretær for helse og eldre i Oslo kommune

Møtereferat: «Vi må ha ryggen fri,» sa de kommuneansatte ifølge dette møtereferatet. Den utviklingshemmede mannen sa han ikke ønsket å «være jenta til» den mannlige beboeren.
Møtereferat: «Vi må ha ryggen fri,» sa de kommuneansatte ifølge dette møtereferatet. Den utviklingshemmede mannen sa han ikke ønsket å «være jenta til» den mannlige beboeren. Vis mer

- Hvilken signaleffekt kan det gi at det blir stående at Oslo kommune har straffet en varsler med tjenestepåtale?

- Det er vanskelig for meg å uttale meg om hvilke vurderinger som lå til grunn for en beslutning som jeg selv ikke var en del av og som ble foretatt for 16 år siden.

- Men Oslo kommune har nå en god ordning for hvordan en skal håndtere slike varslinger på den enkelte kommunale institusjon. Vi opprettet i 2007 en egen sentral varslingsordning som varslere kan benytte anonymt, hvis de ønsker det, sier byrådssekretær Kai-Morten Terning til Dagbladet.

- Bare glade i hverandre Hjelpevergen til den avdøde beboeren avviser Haugers framstilling.

- Min onkel var overhodet ikke utsatt for seksuelle overgrep, sier vergen til Dagbladet.

- Dette var to menn som var glad i hverandre. Også utviklingshemmede må ha lov til det, uten at det gjøres til noe farlig. De var venner i flere år, og eksperimenterte seksuelt i en kort periode. Hans dødsfall flere år senere, har ingenting med det å gjøre, sier hjelpevergen.  

- Det er svært belastende at saken trekkes fram gang på gang. Det kan nesten se ut som at saken blir brukt i en slags hevnaksjon mot tidligere arbeidsgiver.

Dagbladet har også informert hjelpevergen til den utviklingshemmede mannen som ifølge Haugers varsling og anmeldelse sto for overgrepene. Vergen ønsker ikke å kommentere anklagene eller artikkelen.