Recoveryakademiet

Varsler-mareritt: - Ikke til å tro

Først avsluttet Statsforvalteren saken, uten å ville se på dokumentasjonen, hevder varsleren. Så truet de med å røpe varslerens identitet, tross forsikringer om anonymitet.

SLO ALARM: Varsleren fikk sjokk da han fikk beskjed om at Statsforvalteren ville røpe hans identitet overfor Recoveryakademiet. Foto: Nina Hansen
SLO ALARM: Varsleren fikk sjokk da han fikk beskjed om at Statsforvalteren ville røpe hans identitet overfor Recoveryakademiet. Foto: Nina Hansen Vis mer
Publisert
Sist oppdatert

Den tidligere ansatte som i fjor slo alarm om bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen på Minnesund, mener kontrollmyndigheten har sovet i timen.

- Dette handler om beviselige lovbrudd. Likevel har de ikke bedt om å få se på dokumentasjonen, sier varsleren til Dagbladet.

Forrige måned ble skuffelsen avløst av et sjokk.

«(…) dersom det kommer spørsmål om hvem som meldte bekymringen, må vi oppgi ditt navn», skrev en seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Oslo og Viken i en e-post til varsleren som Dagbladet har tilgang til.

TIDLIGERE ANSATT: I fjor høst varslet en tidligere Recoveryakademiet-ansatt Statsforvalteren om uforsvarlige forhold ved Stensbyhagen bo- og omsorgssenter. Foto: Nina Hansen
TIDLIGERE ANSATT: I fjor høst varslet en tidligere Recoveryakademiet-ansatt Statsforvalteren om uforsvarlige forhold ved Stensbyhagen bo- og omsorgssenter. Foto: Nina Hansen Vis mer

Fram til da hadde varsleren stolt på forsikringer på Statsforvalterens hjemmeside, om at identiteten til dem som varsler holdes skjult.

Hvorfor de likevel planla å røpe varslerens identitet overfor tidligere arbeidsgiver, ønsker ikke Statsforvalteren å svare på.

- Forholdet som gjelder anonymitet vil være en sak mellom varsler og oss. Vi forholder oss til gjeldende regelverk, uttaler fylkeslege Anne Hilde Crowo i en e-post til Dagbladet.

Utfyllende svar fra Statsforvalteren kan du lese lenger ned i denne saken.

- Beviselige lovbrudd

Stensbyhagen inngår i Recoveryakademiet (RA), en privat psykisk helse-institusjon som i 2020 hadde inntekter på 212 millioner kroner.

Blant Stensbyhagens kunder er kommuner som Bærum og Fredrikstad, som kjøper et botilbud for sine innbyggere.

I varselet, fra september i fjor, skrev den tidligere ansatte blant annet at beboere på senteret ble nektet mat og medisiner som straff.

MISFORNØYD: Varsleren synes det er for dårlig at Statsforvalteren ikke har ønsket å se dokumentasjonen han er i besittelse av. Foto: Nina Hansen
MISFORNØYD: Varsleren synes det er for dårlig at Statsforvalteren ikke har ønsket å se dokumentasjonen han er i besittelse av. Foto: Nina Hansen Vis mer

Av hensyn til beboerne – hovedsakelig folk med rusproblemer og psykiske lidelser – mener varsleren at Statsforvalteren burde ha tatt varselet på største alvor.

- Jeg foreslo å komme inn til dem for et møte, men det fant de tydeligvis ikke nødvendig, sier vedkommende til Dagbladet.

DØDE: Kevin (28) skulle få traumebehandling på et Hurdalsjøen Recoverysenter (HRS). Han kom tilbake til mamma Vibeke i ei kiste. Reporter: Halldor Hustadnes. Foto: Nina Hansen Vis mer

Avsluttet saken

Slik Dagbladet skrev den 13. juli, har Statsforvalteren tatt selvkritikk på at det tok sju måneder før de slo alarm overfor hjemkommunene.

Ti måneder etter varselet, sier varsleren at han fikk en e-post med en beklagelse for manglende tilbakemelding. Der skrev Statsforvalteren at saken var avsluttet, og at videre oppfølging var overlatt til kommunene.

«Vi forutsatte at kommunene fulgte opp bekymringsmeldingen om uforsvarlig drift som et ledd i sitt pasientsikkerhets- og kvalitetsarbeid», sto det i e-posten, som Dagbladet har lest.

Dette begrunner Statsforvalteren med at kommunene har et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester til sine beboere.

STENSBYHAGEN: Bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen ligger på Minnesund, og er en del av det privateide Recoveryakademiet. Foto: Nina Hansen
STENSBYHAGEN: Bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen ligger på Minnesund, og er en del av det privateide Recoveryakademiet. Foto: Nina Hansen Vis mer

I eposten til varsleren opplyser saksbehandleren at varselet ble videreformidlet til kommunene.

- Risikofylt

Det synes varsleren er for dårlig.

Allerede i oktober i fjor skrev vedkommende til Statsforvalteren om avslørende bilder, som blant viser en sovende ansatt - på det som ifølge varsleren skulle være en våken nattevakt.

Denne dokumentasjonen har kontrollmyndigheten aldri etterspurt, ifølge varsleren.

- SOLTE SEG PÅ VAKT: Ifølge en varsler som har kontaktet Statsforvalteren i Oslo og Viken viser dette bildet brudd på reglene for våkenvakter ved Stensbyhagen-senteret. Foto: Privat
- SOLTE SEG PÅ VAKT: Ifølge en varsler som har kontaktet Statsforvalteren i Oslo og Viken viser dette bildet brudd på reglene for våkenvakter ved Stensbyhagen-senteret. Foto: Privat Vis mer

- Det er jo en grunn til at man skal ha våkne nattevakter på et sted som Stensbyhagen. At det soves på jobb er risikofylt, sier varsleren.

Det siste bekreftes av følgende beskrivelse av beboergruppa i en redegjørelse fra RA til Statsforvalteren:

«(hovedsakelig) beboere som har alvorlige psykiske lidelser kombinert med aktiv rus (…) Det er høy risiko for alvorlige hendelser på flere områder som selvmord, selvskading, intox, kvelning, anafylaktisk sjokk, sepsis, hjertesvikt, diabetesrelatert risiko, stikkskader med videre.»

RA skriver at dette bidrar til høyt fokus og høy kompetanse på livreddende førstehjelp blant personalet.

«Har taushetsplikt»

Dagbladet har fått tilgang på en rekke fotografier som skal vise sovende ansatte på våkenvakter - natt som dag. I sin bekymringsmelding til Statsforvalteren gir varsleren en forklaring på hvorfor det blir slik.

TRØTT: Dette bildet, som Dagbladet har fått av en varsler, viser angivelig en sovende nattevakt på Stensbyhagen. Foto: Privat
TRØTT: Dette bildet, som Dagbladet har fått av en varsler, viser angivelig en sovende nattevakt på Stensbyhagen. Foto: Privat Vis mer

Vedkommende hevder at ansatte har gått fra 10 timers nattevakt til 14 timers dagvakt uten pause, og at en ansatt hadde jobbet 13 nattevakter i strekk uten fri.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker ikke svare på Dagbladets spørsmål om hvorvidt de har innhentet timelister, hvorfor de ikke ville se dokumentasjon varsleren hevder å være i besittelse av og hva de mener om kritikken fra varsleren.

Dagbladet har mottatt en lang, generell utredning om hvordan Statsforvalteren håndterer og følger opp henvendelser.

Fylkeslege Anne Hilde Crowo skriver blant annet følgende:

«Når vi får en henvendelse eller informasjon, kan det være behov for å avklare noen forhold før vi tar stilling til om og eventuelt hvordan saken skal følges opp videre av Statsforvalteren. Det kan være behov for å avklare innholdet i henvendelsen nærmere, avklare forventningene til den som har henvendt seg og ta stilling til om Statsforvalteren er rette instans for henvendelsen.»

Og videre:

«Vi må rette våre ressurser mot de sakene der en pågående praksis kan utsette fremtidige pasienter og brukere for alvorlig risiko, og hvor tilsyn kan være et nødvendig virkemiddel. Det medfører at vi må bruke mindre ressurser på forhold hvor tilsynsmyndighetens aktiviteter i liten grad kan bidra til forbedring. Opplysninger som tilsier at risiko for svikt er stor, konsekvensene for framtidige pasienter og brukere er alvorlige og innsats fra tilsynsmyndigheten er påkrevd, må prioriteres høyt.»

Da den tidligere ansatte i fjor høst sendte varselet, hadde vedkommende merket seg forsikringene på Statsforvalterens hjemmeside:

«Statsforvalteren har taushetsplikt når du sender et varsel til oss. Vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre identifiserende opplysninger.»

Varsleren sier dette fikk ham til å føle seg trygg.

Ble ukomfortabel

Varsleren gir uttrykk for at han ble sjokkert over en epost fra Statsforvalteren den 16. august i år , hvor det står at de har planer om å røpe hans identitet overfor den tidligere arbeidsgiveren.

«Du har i din bekymringsmelding datert 30.09.21 oppgitt at du ønsker å være anonym. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at Statsforvalteren i Oslo og Viken skal ha et møte med Recoveryakademiet i morgen, og at dersom det kommer spørsmål om hvem som meldte bekymringen, må vi oppgi ditt navn», skrev en seniorrådgiver hos Statsforvalteren til varsleren.

Varsleren sier han straks besvarte e-posten, og ga sterkt uttrykk for at det var et tillitsbrudd om kontrollmyndigheten skulle røpe hans identitet overfor RA.

- Ikke til å tro

«Hvorfor sier dere at man kan varsle anonymt, når dere vil utlevere mitt navn bare ved at de spør etter det?», spurte varsleren.

Han hevder at saksbehandleren, i den påfølgende dialogen, lovet at assisterende fylkeslege skulle forelegges saken og komme med en avklaring. Varsleren skulle bli orientert om utfallet, hevder han.

Men den 18. august, dagen etter møtet mellom RA og Statsforvalteren, sendte seniorrådgiveren følgende beskjed:

«Har vært i kontakt med assisterende fylkeslege angående dette. Møtet med Recoveryakademiet er gjennomført. De etterspurte ikke hvem som hadde sendt meldingen, og vi har dermed ikke opplyst ditt navn.»

- Dette er jo ikke til å tro. De sier rett ut at dersom min tidligere arbeidsgiver hadde spurt, så ville de ha røpet min identitet. Dette rokker ved hele varslingsinstituttet, sier varsleren og legger til:

- Folk vil jo ikke tørre å varsle om alvorlige forhold, hvis det er slik at kontrollmyndigheten, i strid med sitt eget regelverk, tror de er nødt til å røpe varslerens identitet, bare de blir spurt om det.

Dette ønsker altså ikke Statsforvalteren å svare på.

«Vi ønsker å svare direkte til den det gjelder. Hvis varsleren ikke er tilfreds med vår håndtering, venter vi at vedkommende tar kontakt med oss. Vi ønsker altså å svare den det gjelder før vi eventuelt svarer pressen. Det har dermed liten hensikt å be varsleren frita oss for taushetsplikt», heter det i en e-post til Dagbladet.

- Nektet samtaler

I sin bekymringsmelding til Statsforvalteren rapporterte varsleren om en rekke alvorlige forhold ved RA-institusjonen:

  • Generelt dårlig oppfølging av beboere.
  • Beboerne blir nektet samtaler og blir fratatt/nektet mat, medisiner og aktiviteter dersom de kommer for seint til møter.
  • Bemanning blir redusert uten at oppdragsgiver blir varslet.
  • Mangelfull opplæring og manglende avviksregistrering.Ansatte baksnakker og etterlikner beboere.
  • Personalet trener og sover i arbeidstida.

- Ikke orientert

RA-sjef og storeier i det private helseforetaket, Ole Andreas Underland, uttalte til Dagbladet i juli at bedriften ikke ble orientert om Statsforvalterens brev til beboerkommunene om innholdet i varslerens bekymringsmelding.

- Vi har et godt samarbeid med Statsforvalteren og forholder oss til tilbakemeldinger som kommer fra dem, sier Underland.

Dagbladet spurte ham også om hvor dekkende han mener beskrivelsene i varselet fra september 2021 er for forholdene på Stensbyhagen, og fikk følgende svar:

«Hva vår klagebehandling angår, så svarer vi opp den det gjelder og retter oss etter de tilbakemeldingene vi får.»

Dagbladet har også gitt RA mulighet til å kommentere de forhold i varselet som omtales i denne saken.

«Av personalhensyn svarer vi ikke på spørsmål om våre ansatte. Vi kan heller ikke kommentere anonyme varsler vi ikke har mottatt», skriver Underland i en e-post til Dagbladet.

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer