STRATEGI: Regjeringspartiene, KrF og Venstre har blitt enige om en strategi for å bekjempe fattigdom. Her er partilederne etter samtaler i Nydalen tidligere, fra venstre Venstre-leder Trine Skei Grande. KrF-leder Knut Arild Hareide, statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
STRATEGI: Regjeringspartiene, KrF og Venstre har blitt enige om en strategi for å bekjempe fattigdom. Her er partilederne etter samtaler i Nydalen tidligere, fra venstre Venstre-leder Trine Skei Grande. KrF-leder Knut Arild Hareide, statsminister og Høyre-leder Erna Solberg og finansminister og Frp-leder Siv Jensen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpixVis mer

Varsler mer penger til fattige barn

Enige om ny strategi for fattige barn, mer penger i revidert budsjett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringspartiene, KrF og Venstre legger i dag fram en strategi for å bekjempe barnefattigdom. Strategien skal ifølge regjeringen bidra til å sikre en bedre hverdag for de over 80.000 barn og unge i Norge som vokser opp i fattige familier.

Gratis kjernetid I samarbeidsavtalen lover de fire partiene at differensieringen av foreldrebetaling i barnehager og SFO økes.
Dette startet de fire samarbeidende partiene på i statsbudsjettet for inneværende år.

Partiene satte også av penger til gratis kjernetid i barnehage for 4-og 5-åringer fra fattige familier, gratis barnehage for 4- og 5-åringer i asylmottak.

Lovet i 2013 Dette lovet de fire partiene å gjøre mot barnefattigdom før valget i 2013, ifølge et representantforslag i Stortinget fra Robert Eriksson (Frp), Torbjørn Røe Isaksen (Høyre), Laila Dåvøy (KrF) og Borghild Tenden (V):

* Trappe opp tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner som yter fritidstilbud til fattige og vanskeligstilte barn.

* Sikre at alle barn fra økonomisk vanskeligstilte familier har tilgang på utstyrslån til fritidsaktiviteter og ordninger tilsvarende opplevelseskort, organisert enten i regi av det offentlige eller i regi av frivillige organisasjoner.

Gratis for flyktningebarn * Styrke inkluderingstiltak i regi av frivillige organisasjoner og kommuner.

* Gratis barnehageplass til alle barn av flyktninger hvor begge foreldrene deltar i introduksjonsprogrammet.

* Styrke tilbudet til barn og unge rammet av fattigdom og dårlig oppvekst- og levekår i kommuner med storbyproblematikk.
* Komme med en opptrappingsplan for psykisk helse for barn og unge.

Styrke skolehelsetjenesten * Legge til rette for økt tilgjengelighet i skolehelsetjenesten og faste åpningstider.
* Ta i bruk sosialt entreprenørskap i bekjempelsen av barnefattigdom.

* Styrke koordineringen mellom barnevernet og NAV for å sikre at barnevernsbarn ikke faller utenfor arbeidslivet i over-
gangen til voksen alder.
* Styrke kommunenes tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer.

Ikke kutte sosialhjelp * Fremme de nødvendige forslag til lovendringer slik at kommunene ikke kan foreta avkorting i foreldrenes sosialhjelp når de har barn under 18 år som bor hjemme og som har egen inntekt under den skattemessige friinntektsgrensen.

* Sette i gang et forsøksprosjekt med formål å styrke samarbeidet mellom arbeidsmarkedsbedriftenes utdanningstilbud og de videregående skolene. Formålet med et slikt prosjekt skal være å fange opp elever som står i fare for å falle ut av det ordinære skoleløpet.

Sommerjobbprosjekt * Sette i gang et forsøksprosjekt mellom NAV og dagligvarebransjen, hvor ungdom som har falt ut av videregående opplæring gis mulighet til å kvalifisere seg gjennom dagligvarebransjens bransjeskoler.

* Sette i gang et treårig landsomfattende «sommerjobbprosjekt», etter modell fra Kristiansand kommune, målrettet mot ungdom mellom 16—22 år med behov for spesiell oppfølging, og hvor ungdommene enten har falt ut av videregående skole og/eller vært i kontakt med barnevernet eller sosialtjenesten.