Varsler ny aksjeskatt

LO-leder Yngve Hågensen forteller til Dagbladet at han «har et bestemt håp om» at regjeringen neste år vil innføre skatt på aksjeutbytte. Dette vil ramme den rikeste delen av befolkningen som de siste åra har tatt ut formidable beløp i skattefritt aksjeutbytte.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg har det bestemte håp at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2001 kommer med konkrete tiltak som innebærer at man tar tak i den urettferdigheten som mange i dag føler ved at aksjeutbyttet er skattefritt, sier Hågensen.

- Rimelig sikker

- Er ikke regjeringen skeptisk til å innføre skatt på aksjeutbytte?

- Jeg er rimelig sikker på at Jens Stoltenberg vil lytte til slike råd som jeg nå gir gjennom et intervju med Dagbladet. Hva han konkret gjør med det, vil jeg ikke ha sagt. Jeg skal ikke forskuttere hva han gjør med statsbudsjettet for neste år, sier Hågensen.

- Men han, regjeringsapparatet og den øvrige partiledelse har fulgt med i debatten i kjølvannet av tariffoppgjøret. Stoltenberg fokuserte selv på Forskjells-Norge i sin tale 1. mai. Jeg skal ta fram igjen den talen når det nærmer seg budsjettet og minne folk om hvilken fin holdning han da uttrykte. Det Jens og Thorbjørn sa den gangen, det mente de. Nå er det snakk om å følge opp i praksis.

Hågensen passer seg vel for å gå i detaljer. Han har formelt sett ikke noe med regjeringens budsjettarbeid å gjøre. Men som LO-leder og medlem av Ap's sentralstyre har han likevel en meget sentral hånd i utformingen av statsbudsjettet. Når landet har en Ap-regjering, behandles regjeringens budsjettforslag på flere møter med LO-ledelsen i samarbeidskomiteen, før det legges fram for Stortinget. Dessuten vil slike forslag alltid bli hemmeligholdt til den dagen budsjettet legges fram, for å unngå at aksjeeiere og investorer tilpasser seg.

Hågensen krevde skattlegging av utbytte allerede i sin tale til LOs representantskap i februar.

Samtidig la LO-ledelsen fram et samfunnsnotat om skatt på aksjeinntekter som viser at Norge er blant de landene som har den laveste aksjebeskatningen i OECD-området.

Aktivt SV


Nåværende leder i Stortingets finanskomité, Dag Terje Andersen (Ap), ga overfor Dagbladet uttrykk for at en slik skattlegging bør vurderes.

Tidligere er det bare SV som aktivt har arbeidet for å skattlegge utbytte på mottakers hånd.

Statistisk sentralbyrås aksjestatistikk viser at det i 1998 ble satt av over 50 milliarder kroner i aksjeutbytte, 9,2 milliarder i børsnoterte selskaper og 43 milliarder kroner i ikke-børsnoterte selskaper.

VIL RAMME:</B> LO-leder Yngve Hågensen håper regjeringen vil fremme forslag om å øke skattene for folk med høye kapitalinntekter i forslaget til statsbudsjettet neste år.