Varsler om voldsmenn

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen har iverksatt et prosjekt som kartlegger voldsbruken mot utenlandske kvinner gift med norske menn. Undersøkelsen bryter ned myter. Også norske menn slår og utnytter kvinner med utenlandsk bakgrunn. Utlendingsdirektoratet (UDI) vet også mye om hvilke menn som mishandler kvinner. Både UDI og Krisesentersekretariatet ønsker nå en lovendring som gir UDI rett til å varsle kvinner som kommer til landet for å gifte seg med menn UDI vet er voldelige, før man innvilger oppholdstillatelsen.
  • Krisesentersekretariatet ønsker å gå lenger. De vil ha en lovhjemmel for å stoppe hele ekteskapet. Sverige har i to år hatt regler som gir myndighetene rett til å avslå søknad om oppholdstillatelse av frykt for nye overgrep i ekteskapet. Kommunalminister Erna Solberg sier til Aftenposten at hun vil undersøke svensk lov med tanke på å endre det norske regelverket.
  • Mishandling av kvinner er omsider en prioritert sak for myndighetene, som har gitt politiet utvidete fullmakter, bygd ut alarmtjenesten, skjerpet besøksforbudet og gjort det lettere for kvinner å få ny identitet. Likevel er det kontrolltiltak rettet mot den voldelige mannen som må settes øverst på lista over hva vi kan gjøre. Nå er det slik at kvinner og barn har fått bedre hjelp til å flykte, mens mannen stort sett går fri. På bakgrunn av forholdene og fattigdommen i landene kvinnene kommer fra som søker norske ektemenn, kan det muligens ha begrenset effekt å bli advart mot en kommende voldelig ektemann. Like fullt må vi prøve alt som kan nytte.
  • En domfellelse for vold kan bli et nyttig instrument for å forhindre at enda flere enn de ti prosentene av kvinner som oppsøker krisesentrene, er innvandrerkvinner. Noen vil nok likevel finne seg i julingen inntil de står med oppholdstillatelsen etter tre år i landet. Samtidig må vi ikke underslå at undersøkelsen fra Tana i Finnmark viser at kjærligheten også blomstrer i ekteskap mellom norske menn og russiske kvinner, en verdifull ressurs for samfunnet.