Varsler skjerpet sikkerhet

Jernbanetilsynet mener at NSBs kontroll med frakt av farlig gods er mangelfull, og samferdselsminister Terje Moe Gustavsen varsler skjerpet sikkerhet ved landets jernbaner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Sikkerheten ved jernbanen har høy prioritet, men vil bli ytterligere skjerpet, lover samferdselsministeren i sin første kommentar etter nattens togkollisjon på Lillestrøm.

Terje Moe Gustavsen lover likevel ingen nye bevilgninger til sikkerhetsformål for jernbanen før statsbudsjettet for 2001 legges fram til høsten.

- Lillestrøm-ulykken er tragisk og svært alvorlig fordi den kort tid etter en større ulykke igjen setter sikkerheten ved jernbanen i fokus. Men også på grunn av omfanget av evakueringsplaner og sikkerhetstiltak den nødvendiggjør på stedet, sier Gustavsen til NTB.

Mens samferdselsministeren mener at sikkerheten på jernbanen er god, påpeker Jernbanetilsynet i en rapport at NSBs kontroll med frakten av farlig gods er mangelfull.

NSB Gods har fått pålegg om flere tiltak for å bedre situasjonen.

- Vi tar dette meget alvorlig. NSB Gods er i gang med en prosess for å følge opp de punktene som Jernbanetilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern har påpekt, sier informasjonssjef Marit Thorsen i NSB Gods.

Direktør i Jernbanetilsynet Sverre Quale sier til NTB at det er for tidlig å si om NSBs mangelfulle oppfølging av reglene har vært en medvirkende årsak til kollisjonen og brannen på Lillestrøm.

Det var i fjor Jernbanetilsynet gjorde sin revisjon på NSBs vedlikehold av materiell og transport av farlig gods. Konklusjonen er at den interne oppfølgingen av forskriftene er mangelfull.

- For mye av dette er overlatt til dem som setter sammen togsettet. Kontrollen med det arbeidet som utføres, har vært mangelfull, sier Quale til NTB i dag.