Varsler sykehusstreik: - Kravet er ufravikelig

Fra onsdag neste uke kan det bli streik i sykehussektoren hvis ikke meklingen fører fram.

KAN RAMMES: St. Olavs hospital HF er et av Norges største helseforetak og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag, og er blant sykehusene som kan bli rammet av streik fra neste onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
KAN RAMMES: St. Olavs hospital HF er et av Norges største helseforetak og er en sammenslutning av alle offentlige sykehus i Sør-Trøndelag, og er blant sykehusene som kan bli rammet av streik fra neste onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixVis mer

Over 4000 sykehusansatte får ikke pensjonsopptjening fra første krone. Nå vil LO og YS løfte de lavtlønte i sykehussektoren, og kravet om pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone er ufravikelig.

- Kravet om opptjening av pensjon fra første arbeidede time og første tjente krone er både et spørsmål om likebehandling av deltidsansatte og et likestillingskrav, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet, til FriFagbevegelse.

Hvis ikke meklingen mellom Spekter og YS Spekter fører fram, kan det hele ende med streik i sykehussektoren fra og med onsdag neste uke.

Mette Nord, leder i Fagforbundet, går ett skritt lenger. I et intervju med VG garanterer hun streik dersom de ikke får gjennomslag for pensjonskravet.

- Ja, da går vi til streik, sier hun til avisa.

Ufravikelig

Meklingsfristen er tirsdag 28. mai ved midnatt, og YS Spekter varsler at både Sykehuset Østfold, Sykehuset Sørlandet, St. Olavs hospital og Helse Bergen kan rammes av streik fra onsdag 29. mai hvis partene ikke blir enige.

YS Spekter og Spekter ble ikke enige om pensjonsbestemmelser i årets forhandlinger. På grunn av forhandlingsordningen i Spekter kom derfor aldri lønnsspørsmålet på bordet før oppgjøret gikk til mekling, opplyser YS Spekter.

YS Spekter krever pensjonsopptjening fra første krone for sine medlemmer i sykehusene, uavhengig av stillingsstørrelse.

- Vårt krav om pensjon fra første krone er ufravikelig, sier YS Spekter-leder Lizzie Ruud Thorkildsen i en pressemelding.

- Prinsipper, ikke kroner

Skoghaug i Fagforbundet sier følgende til FriFagbevegelse:

- Her er det prinsipper, og ikke kroner som avgjør. I og med at dette bare utgjør 1,1 prosent av lønnsmassen, så vil det ha helt marginal betydning for sykehusenes pensjonskostnader.

Omtrent 190 ansatte er tatt ut i streikeuttaket. En eventuell streik i de fire helseforetakene vil ramme blant annet administrasjon, timeoppfølging, dokumentasjonsarbeid, renhold og pasient- og varetransport på de berørte sykehusene.

YS-forbundene Delta og Parat organiserer blant annet assistenter uten formell utdanning, helsefagarbeidere, ambulansepersonell, helsesekretærer, audiografer, merkantilt ansatte, kjøkkenpersonell og portører på sykehusene.

Forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter ønsker ikke å svare på Fagforbundets utspill overfor FriFagbevegelse. Kommunikasjonssjef Ingvild Dahl Dørnes sier til nettstedet at arbeidsgiverforeningen ikke ønsker «å kommentere disse spørsmålene nå i meklingsperioden».

- Spekter og helseforetakene ser fram til en konstruktiv meklingsinnspurt, der vårt mål er å finne løsninger som er gode for både arbeidsgiversiden og arbeidstakerne, sier Dørnes til FriFagbevegelse.