Varslet frys av friskoler

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens innstramming i omfanget av friskoler, er beretningen om et varslet mord. Regjeringspartienes motstand mot den forrige regjerings frislepp av privatskoler var blant valgkampens mest gjennomkommuniserte temaer. Etter valget gjorde regjeringen det klart i Soria Moria-erklæringen at den ville stramme inn utbredelsen av private skoler som ikke utgjør et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen.

Det som muligens var egnet til å overraske var kunnskapsminister Øystein Djupedals strakstiltak med øyeblikkelig virkning: «Friskoler som er godkjent, men som per 13. desember 2005 ikke har startet opp, får ikke drive virksomhet etter friskoleloven.» Begrunnelsen for dette er at dersom disse søknadene hadde blitt godkjent, ville antallet elever i privatskoler blitt fordoblet, noe som igjen ville rammet den offentlige skolen.

Her har regjeringen stått overfor et valg mellom å la alle som rakk søknadsfristen få etablere seg og å berge den offentlige skolen. Som politikere har de valgt det siste. I sommer kom beregninger fra Utdanningsdirektoratet som viste at hver 4. elev på videregående skole i Oslo fra 2007 ville gå på privatgymnas, hvis skolene som hadde fått godkjenning hadde fått etablere seg. Det ville, ifølge daværende opposisjonsleder, nå statsminister Jens Stoltenberg, gjort uopprettelig skade. «Det er et paradoks at vi i ei tid da vi trenger offentlige fellesskoler mer enn noensinne, så svekker vi det viktigste virkemiddelet for integrering, nemlig fellesskolene», sa Stoltenberg til Dagbladet 20. juni.

Den offentlige skolen har vært en grunnpilar i det norske samfunnet. Den har vært en fellesarena for barn og ungdom av alle slag, geografisk, sosialt og kulturelt. Den har bidratt til en høy grad av likeverdighet og solidaritet, samt relativt små forskjeller og en lav grad av konflikt. Å bruke store deler av samfunnets ressurser på å etablere et friskolesystem, som gjennom måten den er finansiert på undergraver den offentlige skolen, er å demontere et samfunn, ikke bygge det.