EN PERSON OMKOM: Huset i Elverum kommune sto i full fyr den 16. februar, og en mann omkom. Mannens pårørende er kjent med at Dagbladet omtaler hendelsen der deres familiemedlem omkom.  Foto: NIna Hansen / Dagbladet
EN PERSON OMKOM: Huset i Elverum kommune sto i full fyr den 16. februar, og en mann omkom. Mannens pårørende er kjent med at Dagbladet omtaler hendelsen der deres familiemedlem omkom.  Foto: NIna Hansen / DagbladetVis mer

Ansatte i Midt-Hedmark brann og redning varslet

Varslet mot brannsjefen: Ingen regler ble brutt da mann i 60-åra omkom i husbrann

Brannsjefen på Elverum måtte redegjøre for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har konkludert med at ingen regler ble brutt i en husbrann der en mann i 60-åra omkom. Røykdykkere fortalte Dagbladet at en intern arbeidskonflikt kan ha forsinket dem i brannslukkingsarbeidet.

Tidligere brannmester og hovedtillitsvalgt Frode Negård har forklart at han varslet om brannsjef Nils-Erik Haagenruds lederstil i både 2013 og 2016, før han ble fjernet fra stillingen sin.

Da det brant i et hus i Elverum den 16. februar i år, monterte Negård - som av en rekke kolleger beskrives som en av brannetatens mens erfarne - trygghetsalarmer i kommunen, fordi han ikke lenger skulle delta på utrykninger, slik Haagenrud hadde bestemt.

- Jeg kunne ha vært der, hadde jeg fått lov til å bli med, slik jeg har i alle år. Det er helt forferdelig å tenke på at jeg kunne ha vært der og kanskje kunne gjort en forskjell, sa Negård til Dagbladet.

- Finner ingenting

Haagenrud har ikke besvart Dagbladets henvendelser tirsdag.

- En brann der liv går tapt påvirker oss alle sammen, meg selv inkludert. Jeg er trygg på at beredskapen ikke er påvirket av noen arbeidskonflikt, sa Haagenrud tidligere i mars.

Styreleder i selskapet, Sven Inge Sunde, sier at han har full tillit til brannsjefen. Om DSBs konklusjon om at ingen regler er brutt, sier han:

- Det finner jeg helt selvfølgelig. Mitt syn er at vi har et meget godt brannvesen med høy standard.

Hans Kristian Madsen ved avdeling for brann og redning i DSB sier til Dagbladet at de har sjekket brannsjef Haagenruds redegjørelse mot brann- og eksplosjonsvernloven og den såkalte dimensjoneringsforskriftens 52 paragrafer, for å se om regler ble brutt i den aktuelle husbrannen.

- Vi har fått redegjørelsen, gått gjennom saken og satt dette opp mot brann- og eksplosjonsvernregelverket. Vi finner ingenting som tilsier at kravene for regelverket er brutt, sier Madsen.

Haagenrud har hele tida gitt uttrykk for at Negård ikke er tilsidesatt fordi han varslet om det han selv omtaler som dårlig lederstil hos Haagenrud. Han svarer «ingen kommentar» på Dagbladets spørsmål om varslersaken, og har tidligere uttalt at han ikke kan kommentere den interne konflikten.

- Innenfor kravet

- Vi måler opp mot bestemmelsene, og ser om de ansatte jobbet innenfor kravene til innsats, både i forhold til dimensjonering og hvordan man spesifikt har håndtert nødmeldingen og så videre. Innsatstidskravet til denne typen bygninger er på 20 minutter, og de var godt innenfor den tida, sier Madsen i DSB, som er underlagt justis-og beredskapsdepartementet.

Flere ansatte har uttrykket overfor Dagbladet at de kunne ha gått tidligere inn i det brennende huset, og vært tidligere på stedet, hadde Negård vært med.

I redegjørelsen fra MHBR skriver Haagenrud blant annet følgende om hendelsesforløpet:

«Ressurser tatt i bruk under hendelsen var:

  • MHBR stasjon Elverum førsteinnsats 4 mannskaper med E 3-1, 1 brannkonstabel ankommer noen minutter senere da han var på et annet oppdrag.
  • MHBR stasjon Elverum etter innkalling totalt 15 mannskaper i innsats.
  • MHBR stasjon Elverum, tankbil, reserve mannskapsbil, røykdykkerbil.
  • MHBR stasjon Våler med tankbil støtte 1 mannskap.

(...)

«Hendelsen ble håndtert innenfor normal tidakse og med tilstrekkelige ressurser. Utfallet av brannen hadde ikke blitt noe annet om man hadde hatt mer ressurser i initialfasen. Det at det er tragisk hendelse hvor en person omkommer i en brann er trist også for innsatsmannskapene», skriver Haagenrud i redegjørelsen.

- Helt naturlig

- Det er 52 forskriftsbestemmelser pluss lovens bestemmelser, alle er ikke aktuelle i denne saken, men vi har vurdert bredt. Vi finner ikke at noe av det som omtales i redegjørelsen er i strid med regelverket, sier Madsen i DSB.

Han forteller at det ikke er DSBs oppgave å gå inn i interne arbeidskonflikter.

- Det ligger utenfor vårt ansvarsområde, og vi gjør ingen andre vurderinger utover det som tilhører selve loven med tilhørende forskrifter. Jeg har ingen formening om andre sider av saken, vi sjekker bare at de driver i tråd med vårt regelverk. Det andre er ikke vårt ansvar.

- Hvorfor ba dere om en redegjørelse? spør Dagbladet.

- Det er helt naturlig, når det løftes opp at det har vært en brann og med den informasjonen som kom da fra Dagbladet. Vi ber om redegjørelser når vi blir kjent med slike saker, sier Madsen i DSB.