Våt jord sklir ut på flat mark

Geologiprofessor Noralf Rye advarer om at det tunge regnfallet på Østlandet kan få jorda til å skli ut på nesten flat mark. Regn øker faren for alle typer ras, hittil er over 100 personer evakuert på grunn av flom og rasfare.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I dag er over 100 mennesker i Akershus, Østfold og Buskerud evakuert på grunn av flom og rasfare. Hardest rammet var Sørum i Akershus, og Modum i Buskerud. Begge steder ble 40 mennesker evakuert på grunn av rasfaren.

Noralf Rye er professor i geologi ved geologisk institutt i Bergen. Han har blant annet spesialisert seg på området hydrogeologi og vann. Han har fulgt godt med på den ekstreme nedbøren som har falt på Øst- og Sørlandet i høst, og betegner situasjonen som fortvilende.

Han sier at regn øker faren for alle typer ras. Når det regner så mye som det har gjort på Østlandet den siste tida, blir jorda så oppbløtt at den kan skli ut på nesten flat mark.

- Når jorda blir så oppbløtt som den har blitt de siste ukene, skal det bare en liten skråning i bakken til før den glir ut. Dette gjelder spesielt leire og finkornete jordarter, som kan skli ut selv om det er nesten flatt, sier Rye til Dagbladet.no.

Årsaken til at skredfaren øker når det er vått i bakken, er at lufta i jordporene erstattes med vann. Vannet minsker friksjonen i jorda og grunnen, noe som igjen øker faren for at jorda skal skli ut.

- Ville ha vært skremt selv

- Det er problematisk over alt når det er mye regn. Hvis det ligger et jordavslag oppe på berget og bergflaten er skrånende, kan det skli av. Dette kommer ofte overraskende på de som skal godkjenne husbygging - og på de som tror de har bygget trygt, sier Rye.

- Den psykologiske faktoren er veldig viktig i dette: Hva når et område som er definert som trygt plutselig blir farlige i en uvanlig situasjon, som det eksepsjonelle regnværet? Vi er nødt til å skjerpe oss: både de som godkjenner tomter og de som skal bygge, mener geologen.

Professoren har stor medfølelse med familiene som er evakuert fra hjemmene sine på grunn av skredfaren.

- Hvis jeg hadde hus i et rasutsatt område, ville jeg jo ha blitt litt skremt. I mange områder rundt Oslo er det leire og finkornete jordarter. Når grunn- og overflatevannstanden stiger, blir alt bløtt. Jeg er klar over at dette er et skikkelig problem på Østlandet nå, sier Rye, som sitter tørt og trygt i Bergen.

- Ingen varig situasjon

Han forklarer regn-kaoset i Oslo på denne måten:

- Naturen innretter seg etter det været som finnes i området. I Bergen er det naturlig drenering mot sjø og elver. Hvis det vanligvis falt så mye regn på Øst- og Sørlandet som det har gjort i høst, hadde naturen for lengst innrettet seg etter det. Da hadde løse leire- og jordmasser rast ut tidligere - og da hadde det jo vært fint om det skjedde før det kom hus i området.

Men på tross av en våt høst: Rye har to gode nyheter til våte østlendinger. Den ene går til dem som bor høyere enn 200 meter over havet, som var det gamle havskillet under istida.

- Over 200 meter er man vesentlig tryggere for jordskred enn man er i lavereliggende strøk.

Den andre er et svar på dommedagsprofetiene om at den store nedbøren er et resultat av drivhuseffekten.

- Den ekstreme nedbøren har sannsynligvis sammenheng med naturlige klimatiske svingninger. Jeg tror ikke det er en varig situasjon, sier vann- og jordeksperten.

RASER UT:</B> Dette huset på Sørum i Akershus ble evakuert etter at deler av grunnen raste ut.
SVENSKENE DRUKNER:</B> Om østlendingene er fortvilet over regnet, har svenskene det hakket verre. Store deler av byen Säffle er allerede lagt under vann etter at slusene i demningen like ved ble åpnet. Myndighetene ofret byen for å redde større områder fra flommen i demningen. Og meteorologene varsler om mer regn.