Ved Sverdrups grav

«Ingen kan hele livet stå ved en grav og klage.» Det gjør da heller ikke Lars Sponheim. Han sitter og argumenterer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

VILLE JOHAN SVERDRUP rotert i sin grav dersom han på over- eller underjordisk vis var blitt orientert om situasjonen i dagens Venstre? Venstre er jo venstre partiet som ble dannet som motvekt til høyrekreftene, men som nå samarbeider med Høyre i regjering og med Frp om budsjettet. Venstre er folke partiet som har flere statsråder enn stortingsrepresentanter. Venstre er stortings partiet som kjemper så hardt for lokaldemokratiet at det vil «stoppe Stortinget» og på visse områder «begrense Stortingets makt». Venstre er sosial partiet som vil slippe forskjellene løs. Venstre er regjerings partiet som vil ha omkamp om stortingsfattede pristak på offentlige velferdsgoder. Venstre er lærer partiet som innførte «enhetsskolen» med folkeskolelovene av 1889, som nå lar Høyre bryte ned den samme enhetsskolen ved å privatisere den. Venstre er åpenhets partiet som stenger for videre innsyn i overvåkingspolitiets mapper. Venstre er unionsoppløsnings- og nasjonsbygger partiet som nå tenker høyt om EU-medlemskap.

DET ANER MEG at Sverdrup ville forstått grunnene til at det er slik blant levningene i hans gamle parti. Særlig hvis han hadde kunnet høre dagens høyst levende og vitale leders egen forklaring. Vi får, i anledning partilandsmøtet i Stavanger denne helga, forestille oss Sponheim der han sitter i sin dobbeltspente dress på en taburett ved Sverdrups gravstein i Vår Frelsers gravlund mens han forklarer ståa. «Dette sier mer om Dagbladets utvikling enn om Venstres,» ville Sponheim kanskje ha begynt. «Dette er tabloide påstander tatt ut av sin sammenheng, for å skape sensasjon» (...og en viss interesse for partiet, ville vi tilføyd - red.anm.). «Dessuten er det jo lenge siden Dagbladet var ei Venstre-avis,» ville han sukket.

«DU SKJØNNER DET, JOH AN : Grunnen til at vi sitter i regjering med Høyre, er at vi får mer gjennomslag for Venstres politikk på den måten. Vi hadde valget mellom pest og kolera, slik du hadde da partiet sprakk i 1887 og du måtte fortsette regjeringen med Høyres støtte. Uten regjeringsdeltakelse ville vi bare vært dobbelt så interessante som Bastesen. I tillegg holder vi Ap ute fra regjeringskontorene. Ap deltok jo fortsatt på Venstres landsmøter da du levde, Johan. Men partiet nøt godt av allmenn stemmerett som Venstre kjempet igjennom i 1898, og ble etter hvert så mektig at det overtok for embetsmannsstaten, som du nedkjempet. De flyttet all makt fra Stortinget til partikontoret. Vi fortsetter der du slapp, bare på en annen måte. Dessuten er statsministeren i vår regjering fra Kristelig Folkeparti. KrF er en av våre avleggere. Vi har samlet avholds- og kristenfolket der.» «Disse nye partiene forklarer hvorfor Venstre ble så lite. Jeg vet godt at du oppnådde 63,4 prosent i 1885, mens jeg bare fikk 3,9 i 2001. Men etter hvert som vi har vunnet sakene, har oppslutningen sunket. Du sa jo selv at partiet skal være forretningsfører for de store nødvendigheter. Og når disse er gjennomført, vel, da skal vi egentlig være glad vi har tre synlige statsråder. Syns du ikke, du som selv styrte tre departementer?»

NÅ VILLE Sponheim kjent varmen av vårsola og sin egen veltalenhet. «At vi vil begrense Stortingets makt er bare vrøvl. Det er et styrende prinsipp for Venstre at avgjørelser skal tas nærmest den avgjørelsen gjelder. Derfor vil vi flytte makt fra sentrale til lokale myndigheter. Vi vil til og med grunnlovsfeste det lokale selvstyre. Ikke for å svekke Stortinget. Men kommunene må slippe statlig overstyring. Det var aldri meningen at kommunene skulle reduseres til tjenesteleverandører. Du kunne jo formannskapslovene som dagens statsminister kan sin bibel. Derfor vil vi ha slutt på at staten øremerker midlene som bevilges til kommunene. Derfor bør kommunene få frihet til selv å bestemme det kommunale skattøre. Først da får borgerne et faktisk valg.»

«NÅR DET gjelder EU-medlemskapet, WTO-forhandlingene, landbruksinteressene og enhetsskolen, så jobber jeg med sakene, Johan. Men de globale markedskreftene er sterkere nå enn på din tid. Kristin Clemet er det imidlertid lite å gjøre med. Hun er striere enn noen medlemmer av Norsk Venstrekvinnelag. Henne hanskes vi ikke med.»