Vedlikehold og bassenger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva er bedre enn budsjettlekkasjer som fyller bassengene? Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell kunne i går avsløre at regjeringen etablerer en ny ordning for investering i skolebygg og svømmeanlegg med en ramme på 15 milliarder kroner. To milliarder vil kunne brukes i 2009, framgår det av departe- mentets pressemelding. Det er høyst påkrevet.

Det er bare uker siden Kommunenes Sentralforbund la fram rapporter som viste et samlet behov for vedlikehold på kommunale bygninger på til sammen 142 milliarder kroner på lang sikt, hvorav en stor del var nødvendig for å ruste opp skolebygninger. Da er lånerammer på to milliarder på kort sikt og 15 milliarder kroner på lengre sikt et godt bidrag.

Men det forutsetter at kommunene låner pengene og bruker dem til dette formålet. De må betale avdrag av sine driftsbudsjetter. Statens bidrag er rentekostnadene. Og det er 62 millioner kroner

på statsbudsjettet for 2009. Målt mot et vedlikeholdsetterslep på 142 milliarder og et statsbudsjett på rundt 800 milliarder kroner,

vil noen si det er dråper i havet. Men det er etterlengtede dråper. Både Elevorganisasjonen

og norske kommuner har etterlyst slik hjelp.

Og innsatsen er en direkte oppfølging av Soria Moria-erklæringen, der regjeringen varsler for- sterket innsats for oppussing av skolebygg.

Når vi ser bort fra beløpets størrelse, er låneordningen en finurlig måte å øremerke bevilg-

ninger på. Kommunene ønsker helst rammeoverføringer slik at de kan bruke penger

slik de selv vil. Men erfaringene, som er erkjent

av kommunene selv, er at det er mer stas å klippe snorer og fullføre nye bygg enn å vedlikeholde gamle. Det gir bedre presse og mer applaus fra velgerne. Men nå er alle enige om at vedlikehold er nødvendig.