Vegdirektoratet foreslår nye regler for lavere fartsgrenser

Vegdirektoratet vil innføre nye regler som innebærer at fartsgrensen settes ned til 80 kilometer i timen på en tredel av de to felts riksveiene der fartsgrensen i dag er 90.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De samme reglene vil føre til at fartsgrensen blir redusert til 70 på omkring 7 prosent av veinettet der fartsgrensen nå er 80.

Forslaget fra Vegdirektoratet tar utgangspunkt i begrepet «skadegradstetthet» som et nytt kriterium for å fastsette fartsgrenser på de enkelte veistrekninger. Skadegradstetthet er et uttrykk for hvor mange, og hvor alvorlige ulykker som inntreffer per kilometer og år. En dødsulykke teller like mye som 32 trafikkulykker med lett personskade. Forslaget fra Vegdirektoratet gjelder veier utenfor tettbygd strøk.

Skolevei skal ifølge forslaget innføres som et eget kriterium for å fastsette fartsgrensen til 60 kilometer per time. Problemer med støy og svevestøv, og «hensynet til estetiske- og kulturhistorisk verdier» kan også være en grunn til å sette fartsgrensen til 60.

Veisjefene bestemmer

Vegdirektoratet har nylig sendt forslaget ut på høring til en lang rekke organisasjoner og andre høringsinstanser. Fristen for å avgi uttalelse er satt til 7. mars 2001.

I dag er det cirka 19.000 kilometer riksveier med fartsgrense 80, og 440 kilometer to felts veier med fartsgrense 90. Vegdirektoratets forslag vil føre til reduserte fartsgrenser på henholdsvis 1.300 og 440 kilometer av disse veistrekningene, opplyser senioringeniør Richard Muskaug i Vegdirektoratet til NTB.

Veikontorene i de enkelte fylker kommer til å avgjøre hvilke veistrekninger som får lavere fartsgrenser når de nye kriteriene tas i bruk.

Sparer liv

På den del av veinettet som i dag har fartsgrense 80, ble i gjennomsnitt 1.110 personer skadd eller drept årlig de siste åtte årene. Antall dødsofre var 62 i gjennomsnitt per år.

- Erfaringstall tilsier at den foreslåtte senkingen av fartsgrensen vil føre til en reduksjon i antall drepte på ni-ti per år, og totalt antall skadde og drepte vil reduseres med 83, skriver Vegdirektoratet.

De tilsvarende tallene for to felts veier med fartsgrense 90 var gjennomsnittlig 262 skadde eller drepte, derav 32 som mistet livet. Vegdirektoratet regner med at redusert fartsgrense på disse veiene kan spare fire-fem liv årlig, og redusere antall skadde eller drepte med gjennomsnittlig 18 per år.

Kriterier

Kriteriet for å redusere fartsgrensen fra 80 til 70 kilometer per time er at veien har «mange og alvorlige ulykker og mye trafikk». Vegdirektoratets forslag inneholder ellers blant annet følgende kriterier:

- Det settes strengere krav til geometrisk utforming av to felts veier for at fartsgrensen skal kunne settes opp fra 80 til 90 kilometer per time.

- Eksisterende 90-veier med mange og alvorlige ulykker skiltes ned til 80 kilometer per time.

- Tofelts veier uten midtdeler, med en årsdøgntrafikk på over 10. 000 skal ikke ha fartsgrense 90 kilometer per time.

- Toveis tunneler som er lengre enn 500 meter, bør ikke ha høyere fartsgrense enn 80 kilometer per time, heter det.

Som et forsøk skal det ifølge forslaget innføres fartsgrense på 100 kilometer per time på cirka 60 kilometer flerfelts motorveier.

(NTB-Skjalg Fremo)