Vegg av kritikk mot jurymedlem Wollum

Jurymedlem Tore Wollum møter en vegg av kritikk - fra involverte fagfolk så vel som eksterne - etter at han i går snakket i Dagbladet om juryens vurderinger i trippeldrapet. Lars Grønnerøds forsvarere, derimot, vil bruke Wollums uttalelser til å presse gjennom en anke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Steinar Wiik Sørvik og Morten Kjensli har tidligere signalisert at de kommer til å anke, blant annet fordi de mener at to av jurymedlemmene kan ha vært for syke.

- To av juryens medlemmer led under begynnende sykdom på bakrommet. Da fire av dem skulle trekkes ut til å delta i straffeutmålingen, ba de to seg fritatt med legeattest i hånd, minner Kjensli om. Han legger til:

- Wollum røper at det var avvik fra prøveavstemningene til voteringen. Det skulle vært interessant å vite om sykdom dannet bakgrunn for avvikene, sier Grønnerøds medforsvarer Morten Kjensli.

Ville hjem?

- Mener du at de to jurymedlemmene kan ha hatt til hensikt å stemme «nei», for deretter å endre mening?

- Det er et ledende spørsmål, men svaret er ja. Jurymedlemmer med sykdom i utvikling kan ha blitt påvirket til å endre standpunkt. Wollum røper jo at noen endret oppfatning om skyldspørsmålet underveis. Jurymøtet var langt og krevende.

«Den første kvelden holdt vi på til klokka 22.30 før vi ga oss. Alt var helt åpent - jeg skjønte ikke hvor det bar før utpå formiddagen neste dag, som var torsdag.» Dette sa Wollum i Dagbladet i går.

- Med sykdom og høy feber kan begge ha vært mer opptatt av å komme seg hjem enn av å fortsette forhandlingene, mener Kjensli og Wiik Sørvik.

- Skal ingenting til

To av sakens fagdommere, Sverre Nyhus og Torold Groseth, er lite begeistret over Wollums uttalelser.

- Selv den minste informasjon fra juryen åpner for muligheter til en haug med spekulasjoner. Utspillet til Lars Grønnerøds forsvarere er et godt eksempel. Det er derfor vi pålegger juryer å ikke uttale seg. De sitter i et lukket rom og skal komme til en kjennelse uten å begrunne den. Hele jurysystemet hviler på dette prinsippet, sier lagmann Groseth til Dagbladet.

- Wollum og de tre andre jurymedlemmene som deltok også under straffeutmålingen, ble formanet to ganger. Jeg hadde inntrykk av at alle ville respektere pålegget, sier han.

Hans kollega, lagdommer Sverre Nyhus, sier:

- Wollum burde ikke gjort det. Men vi befinner oss i en juridisk gråsone her.

Jusprofessorer refser

Jusprofessor Johs. Andenæs slår fast at Wollum kunne røpet enda mer, uten å bryte loven:

- Bare dersom han hadde røpet avstemningsresultatet ville han overtrådt grensen. Men jeg mener jo at det å uttale seg som jurymedlem er en dårlig skikk.

Førsteamanuensis Svein Slettan peker på to punkter i straffeprosessloven:

- At jurymedlemmer ikke kan snakke med andre om saken mens den pågår - og at stemmetallene ikke skal røpes. Men i praksis blir man ikke straffet uansett, tror Slettan, som støtter prinsippet om taushet.

Sulland-refs

Heller ikke assisterende riksadvokat, Hans Peter Jahre, liker Wollums utspill:

- Juryens arbeid skal være hemmelig. Det er uheldig at han uttaler seg.

Arill Bråthen, som ledet juryen og deltok i straffeutmålingen, vil ikke kommentere saken.

Det vil derimot advokat Frode Sulland, som forsvarer den dømte Veronica Orderud:

- Selv om Wollum avgrenser hva han uttaler seg om, reagerer jeg sterkt på intervjuet. Lars Grønnerød anket på stedet. Likevel sier Wollum at han mener at Grønnerød burde blitt idømt enda strengere straff. Jeg tror den eneste håndterbare regelen for en jury er å ikke uttale seg.

SNAKKET UT: Jurymedlem Tore Wollum (t.h.) Snakket i går ut i Dagbladet - og møter hard kritikk.