Kaller bom-innstramming for politisk markering

Vei-topp ut mot Dale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) driver et politisk spill når han sier han strammer inn på bompengene til bypakkene, mener den øverste administrative sjefen for Oslopakke 3.

OVERRASKELSE. - Det kom som lyn fra blå himmel. Ikke noe av det vi gjør i dag, skulle tilsi et slikt utspill fra samferdselsministeren nå, sier sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 om bompenge-innstrammingen fra Jon Georg Dale (Frp). Foto: Bymiljøetaten
OVERRASKELSE. - Det kom som lyn fra blå himmel. Ikke noe av det vi gjør i dag, skulle tilsi et slikt utspill fra samferdselsministeren nå, sier sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 om bompenge-innstrammingen fra Jon Georg Dale (Frp). Foto: BymiljøetatenVis mer

Inntektene i bomringene i byene synker i takt med at stadig flere kjører elbil samtidig som en økende andel rett og slett parkerer bilen og reiser kollektivt eller tar sykkel eller beina fatt.

Mandag kom samferdselsministeren med en klar beskjed: Fallende inntekter i bypakkene skal ikke føre til at bilistene må betale mer, lød budskapet fra Dale.

- Jeg så ikke den komme. Det kom som lyn fra blå himmel. Vi ble litt overrasket, rett og slett, sier sekretariatsleder Terje Rognlien i Oslopakke 3 til Dagbladet.

Markere seg, kanskje

Han begrunner overraskelsen slik:

- Vi driver løpende styring av porteføljen. Altså justerer vi prosjektene ut fra de midlene vi har til rådighet. Så i forhold til det arbeidet vi gjør, var det ikke noe som skulle tilsi at dette skulle komme akkurat nå. Men det er kanskje andre ting, som valget, som spiller inn.

- Hva legger du i det?

- At det handler om politikk. Et behov for å markere seg, kanskje. Men det får han selv finne ut av.

Dales tilsvar

Jon Georg Dale velger å svare på kritikken med en epost via kommunikasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet:

«Dette handler om at bompengebelastningen er for stor for folk flest. Frp har alltid vært opptatt av å redusere bompengene og her tar regjeringen et tydelig grep. Vi ser for ofte at når det oppstår ubalanse mellom inntekter og utgifter så vil rødgrønne politikere lempe hele regningen over på bilistene i form av mer bompenger. Det må vi få slutt på.»

BOMPENGER: Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug forklarer hvorfor vi må betale bompenger. Video: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Nye bomstasjoner

Bypakkene er et samarbeid mellom kommuner, fylker og staten. Gjennom et spleiselag der bilistene betaler med bompenger, skal det bygges store kollektivprosjekt i åra som kommer.

Oslo kommune, Statens vegvesen, Ruter og Fjellinjen hadde invitert til presseseminar tirsdag for å fortelle om de 53 nye bomstasjonene som settes i drift i hovedstaden 1. juli.

De nye bomstasjonene skal finansiere utbygging av vei og kollektivtilbud, redusere biltrafikken, øke framkommeligheten for andre trafikkgrupper, kutte klimagassutslipp, forbedre bymiljøet og jevne ut bompengebelastningen ved at flere bidrar i spleiselaget.

Andelen bilturer som betaler bompenger er beregnet å øke fra dagens 50 prosent til 76 prosent når Oslo får tre bomringer - en ved bygrensa og en langs Ring 2 med forlengede armer mot Grefsen og Trosterud, i tillegg til dagens bomring.

Fornebubane, sentrumstunnel for T-banen og nytt signalanlegg er noe av det som står på trappene de kommende åra.

Prisen på din nye bompengehverdag i Oslo kan du beregne på Fjellinjens bompengekalkulator.

Må se hva det er

Rognlien mener det er for tidlig å si noe om hva konsekvensene blir rent praktisk av Dales bompengeinnstramming:

- Nå må vi se hva essensen av det han har sagt faktisk er, sier han.

- Men når inntektene synker og Dale nekter dere å ta inn mer bompenger, da må det kanskje bygges mindre enn det som er avtalt mellom partene i Oslopakke 3?

- Det kan se sånn ut hvis du tolker ham ordrett. At vi på kortere tid har mindre penger til rådighet og at vi sånn sett må skalere ned appetitten på prosjekter. Men dette må vi få lov til å analysere litt nærmere. Hva som eventuelt må gå ut i framtida, vil bli en politisk beslutning, sier Rognlien.

- En Frp-krise

Samferdselsministerens bompengegrep kom omtrent samtidig med at Frp-leder og finansminister Siv Jensen, gjennom et utspill i VG, varslet at hun kaller inn de øvrige partilederne i regjeringen til et krisemøte om bompengeopprøret.

Det fikk byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo til å rykke ut.

- Fremskrittspartiet har åpenbart fått litt panikk fordi de ser at bompengepartiet vokser. Dette såkalte krisemøtet til Siv Jensen er et spill for galleriet i et forsøk på å framstå som verdens mest kritiske mot bompenger, sa Johansen til Dagbladet mandag kveld.

- Krisa er ei krise for Frp og den handler om at bompengepartiet går fram, hevder Johansen.

MUSIKKVIDEO: FNB Sandnes har kommet med et kreativt påfunn for å verve nye velgere. - Folk sier det er genialt, sier ordførerkandidat. Video: FNB / Privat Vis mer