- Veiledning fra NAV omfatter ofte ikke mer enn henvisning til nav.no

Rettighetssenteret krever Nav-ombud.

KREVER NAV-OMBUD: Fagleder Anne Therese Sortebekk ved Rettighetssenteret ser behovet for en uavhengig instans som kan korrigere Nav. Foto: Jacques Hvistendahl
KREVER NAV-OMBUD: Fagleder Anne Therese Sortebekk ved Rettighetssenteret ser behovet for en uavhengig instans som kan korrigere Nav. Foto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Med sine 75 medlemsorganisasjoner, som til sammen har mer enn 335 000 medlemmer, er Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke.

FFO drifter Rettighetssenteret hvor folk kan henvende seg for bistand. Senteret behandlet 1285 saker i 2013. Mer enn en tredjedel av disse var Nav-saker.

Advokat Anders Andersen tok et kraftig oppgjør med Nav i Dagbladets helgeutgave forrige uke, og han har trukket fram skrekkeksempler på hvordan hans klienter er blitt behandlet i trygdesystemet (krever innlogging).

Les hele Anders Andersens rystende historie her (krever innlogging).

Advokaten, som har hjulpet over 1000 klienter i kampen mot Nav, er nå blitt alvorlig kreftsyk og må selv kjempe mot systemet.

Rettighetssenteret tilslutter seg mye av Nav-kritikken fra advokat Andersen.

Nav-ombud - FFO mener det er nødvendig å få på plass et Nav-ombud, en uavhengig instans som kan gå inn og korrigere Nav, sier fagleder Anne Therese Sortebekk ved Rettighetssenteret.

Hun forteller at senteret har hatt opplevd en markant økning i antall henvendelser som handler om Nav. FFO sitter i referansegruppa til ekspertutvalget arbeidsminister Robert Eriksson har nedsatt i forbindelse med en helhetlig gjennomgang av Nav.

I årsrapporten, som publiseres i disse dager, påpeker Rettighetssenteret at funksjonshemmede og kronisk syke opplever problemer med Nav som mangelfull oppfyllelse av veiledningsplikten, manglende nødvendig kunnskap og kompetanse hos saksbehandlere, saksbehandling i strid med forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper, utilgjengelighet, misnøye med saksbehandler og uklarheter i rollefordeling.

- Vi har en telefon- og eposttjeneste hvor vi svarer på henvendelser. I noen tilfeller vurderer vi også papirer for folk og gir tips og råd om hvordan de skal klage. Vi driver hjelp til selvhjelp, sier Sortebekk.

Klagelista Henvendelsene til Rettighetssenteret i 2013 viser at NAV fortsatt svikter med hensyn til å gi informasjon og veiledning for at den enkelte skal kunne ivareta sine rettigheter.

• Senteret fikk tilbakemeldinger både om mangelfull informasjon og om feilinformasjon. Dette gjaldt både i relativt enkle saker og mer komplekse saker.

• Mange som kontaktet Rettighetssenteret hadde gjort mye for å finne svar på spørsmålene sine selv, og noen hadde bedre oversikt enn den ansatte i Nav.

• Veiledning fra Nav omfattet ofte ikke mer enn en henvisning til nav.no.

• Rettighetssenteret erfarer at Nav ikke alltid makter å gi brukere med sammensatte og komplekse problemstillinger den veiledningen de trenger for å ivareta sine rettigheter.

- Folk har ikke så mange andre steder å gå enn til oss, og den hjelpen vi har mulighet til å gi er mange ganger langt fra tilstrekkelig. Det er et stort rettshjelpsbehov blant funksjonshemmede og kronisk syke, sier Anne Therese Sortebekk.

Kjent med kritikk - Vi forvalter en tredjedel av statsbudsjettet og har 2,8 millioner brukere. Slik sett er det ikke overraskende at vi har det store volumet av saker. Vi opplever også jevnlig at mange har forventninger om å få uføretrygd eller trygdebil, men at det politisk bestemte regelverket ikke gir dem rett til det. Det kan skape misnøye hos brukerne. Vi er kjent med kritikken og er i jevnlig dialog med FFO. Vi jobber systematisk med å forbedre oss, sier tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud i Nav.