Veksten øker igjen - renten ned før jul

Rentenivået her i landet vil synke med om lag et prosentpoeng fram til årsskiftet. Deretter vil rentene bli stående på samme nivå i et par års tid, mener Den norske Bankforening.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bankforeningen la i dag fram sine prognoser for utviklingen i norsk økonomi fram til utgangen av 2001. Veksten vil ta seg opp igjen de kommende to årene etter et «hvileskjær» i år, mener Bankforeningen.

Bankforeningen regner med litt sterkere vekst i norsk økonomi enn det Statistisk Sentralbyrå (SSB) antok i forrige uke. Anslagene for privat forbruk og lønnsutvikling er omtrent de samme fra de to prognosemakerne.

Dårlig år

Veksten i bruttonasjonalprodukt (BNP) vil ifølge Bankforeningens prognoser i år bli om lag 0,75 prosent. Det er den laveste veksten i noe år på 1990-tallet. Neste år vil BNP øke med 3,25 prosent og i år 2001 vil veksten være tilbake på det som karakteriseres som et «normalt» nivå, 2,5 prosent.

Årsaken til den svake veksten i 1999 er fall i investeringene, i første rekke i oljesektoren. Også neste år antar Bankforeningen at investeringene i oljesektoren vil gå ned mens Fastlands-Norge får en liten oppgang.

Det private forbruket øker med 2,25 prosent i år og antas å øke med 2,5 prosent neste år. Prisstigningen anslås til 2,25 prosent i år og 2 prosent de neste to årene.

Forbedringer

Driftsbalansen overfor utlandet ser ut til å forbedre seg radikalt fra fjorårets underskudd til 28 milliarder kroner i overskudd i år og hele 80 milliarder kroner de neste årene. Årsaken er selvsagt økt oljepris som må holde seg dersom prognosen skal slå til.

De forholdsvis optimistiske prognosene forutsetter at lønns- og prisveksten holdes under kontroll.

- Pris- og lønnsveksten er fortsatt høyere enn hos våre handelspartnere, sa direktør Alf Hageler i Bankforeningen da han presenterte prognosene. Han la vekt på at det er en betydelig utfordring å rette dette opp.

(NTB)