Velferd i det nye Europa

EU-lederne samles til toppmøte i Stockholm i morgen, og Norden har noe å lære Europa om hvordan velferden kan bygges ut under nye vilkår.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den norske samfunnsmodellen er kalt et kompromiss mellom arbeid og kapital. Den er i hvert fall et kompromiss mellom velferd og verdiskaping. Sammen med de andre nordiske land preges Norge av et høyt velferdsnivå, høy sosial sikkerhet og likhet i levekår. Dette har vi klart å kombinere med høy verdiskaping.

På 1980-tallet ble den nordiske samfunnsmodellen erklært død og maktesløs av både eksperter og politikere. Mange mente den ble for dyr og at den hindret vekst og omstillinger. Derfor er det spennende at stadig flere europeiske land nå snur seg mot Norden for å lære hvordan velferden kan brukes til å støtte opp under verdiskapingen, og ikke motarbeide den.

Under sitt toppmøte i Lisboa for ett år siden sa EU at økt sysselsetting, økonomiske reformer og sosial samhørighet må vurderes i sammenheng for å nå viktige mål. Ambisjonen er at EU skal bli den mest vekstkraftige økonomien i verden. Grunnlaget er en stabil og bærekraftig økonomisk vekst, flere og bedre jobber og en fornyet satsing på velferdsordningene.

Satses

EU-landene er blitt enige om flere tiltak, og tidsfrister for når de skal være gjennomført. Det skal satses mer på utdanning. Det skal satses mer på infrastruktur. Det skal satses mer på forskning. Det skal satses mer på å ta informasjonsteknologien i bruk. Og det skal satses mer på å fornye velferdsordningene. Dette er også temaet når stats- og regjeringssjefene i EU samles i Stockholm i morgen og lørdag.

Jeg tror Norden har mye å lære fra seg. Både Finland og Sverige har på 1990-tallet gjennomført imponerende økonomiske snuoperasjoner, der målet har vært å bygge et mer solid fundament for velferden. Danmark har gjennom en lang vekstperiode maktet å redusere en høy arbeidsledighet, mens vi i Norge har greid å øke sysselsettingen og bygge ut velferden i et omfang som aldri tidligere.

Kombinere

Vi har lært at velferdsordningene støtter opp under verdiskapingen når de bidrar til høy sysselsetting og øker vår evne til å omstille oss til nye forhold. Derfor er det viktig å kunne kombinere arbeidsliv og familieliv, bl.a. gjennom gode omsorgstilbud og fleksible permisjonsordninger. Derfor er det viktig å bekjempe arbeidsledighet med aktive tiltak og opplæring. Derfor er utdanning for alle - i alle aldre - viktig. Og derfor bruker vi mer på forskning og utvikling enn noen gang.

I en stadig mer åpen verden vil det bli økt konkurranse om kvalifisert arbeidskraft og investeringer. Da er tilgang på gode velferdstilbud ikke en ulempe, men en fordel. Dette gjelder like mye for EU-landene som for EFTA-landene. Derfor er det nettopp sammenhengen mellom verdiskaping og velferd som nå samler interesse i EU.

Samarbeid

Det er bra at vi nå får et bredt europeisk samarbeid om tiltak som kan sikre vekst og fornye velferden. Det er bra at Europa samarbeider enda mer om utdanning og forskning. Det er bra at Europa samarbeider om økt sysselsetting og om å skape et bedre arbeidsmarked. Og ikke minst er det bra at vi kan få et økt samarbeid mot uheldig skattekonkurranse, som vil true grunnlaget for velferden.

Informasjonsteknologien vil spille en viktig rolle for nyskaping, vekst og fornyelse av offentlig virksomhet. EUs handlingsplan - eEurope - tar sikte på å øke tilgjengeligheten og sikre en effektiv bruk av IT. På tilsvarende måte har Regjeringen utarbeidet en kortfattet og handlingsorientert IT-plan for Norge. Den bygger på rammeverket i eEurope, men er tilpasset norske forhold. Sammen med de øvrige nordiske landene har Norge de beste forutsetninger for å lykkes i IT-alderen, ikke minst fordi vi har så mange brukere og fordi vi legger stor vekt på å gjøre kunnskap tilgjengelig for alle.

Lære

Europa kan lære av Norden. Men også Norden har behov for å lære. Velferdsstaten møter stadig nye utfordringer. EUs økte interesse for velferd og verdiskaping åpner opp nye og spennende arenaer for samarbeid i Europa. Målet må være å videreutvikle en samfunnsmodell som har gitt gode resultater, og skapt økte muligheter for hver enkelt.