«Velferd» ut av landet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kontantstøtten var neppe beregnet på polske gjestearbeidere som tar sesongarbeid i Norge, men har barn uten barnehageplass i hjemlandet. Men etter EU-utvidelsen, og dermed utvidelsen av EØS-området 1. mai, får disse en like stor rett til kontantstøtte og barnetrygd som småbarnsforeldre bosatt i Norge. Alle EU-borgere som har arbeid i Norge, vil være omfattet av norsk trygdelovgivning.
  • Ei tverrdepartemental arbeidsgruppe mener at dette vil virke attraktivt, særlig for personer fra land med lavere inntektsnivå enn Norge. I dag utgjør kontantstøtten om lag 70 prosent av en polsk gjennomsnittsinntekt, og det ville være naturstridig om slike ordninger, i tillegg til en lønn som ligger 6- 7 ganger høyere enn i hjemlandet, ikke virket forlokkende.
  • Dette illustrerer først og fremst at kontantstøtten er en dårlig ordning som er uhensiktsmessig og dyr for samfunnet, enten den mottas i Norge eller Polen. At EU-utvidelsen innebærer like rettigheter for alle EU-borgere uavhengig av bosted, er imidlertid et prinsipp vi er for. Det betyr at nordmenn som har arbeid i et EU-land, vil nyte godt av dette landets lover og vice versa. Det spesielle med denne EU-utvidelsen i forhold til tidligere opptak av nye medlemsland, er at inntekts- og levestandardforskjellene mellom de nye landene og de gamle er større. Det stiller politikere og innbyggere overfor store utfordringer.
  • I takt med den stadig sterkere integrasjonen i EU/EØS-området må vi forberede oss på at velferdsordninger må endres, slik at de blir bærekraftige, også i et åpent arbeidsmarked. I ei ikke altfor fjern framtid vil levevilkårene i hele området være nokså like, for å øke mobilitet og utveksling av også arbeidskraft, ikke bare kapital, varer og tjenester. Det behøver nødvendigvis ikke bety at ordningene i Norge blir dårligere. Men det kan bety at uhensiktsmessige ordninger som kontantstøtten bør avvikles til fordel for reelle velferdsordninger som full barnehagedekning til overkommelige priser. Intet ville glede oss mer.