- Velferdsgoder truer likestillingen

Lang fødselspermisjon og kontantstøtte fremmer ikke likestilling. Tvert imot: Det holder kvinner hjemme. Nå må fedrene tvinges til å ta mer av «mammapermisjonen».

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mange velferdsordninger er blitt til for at det skal være mulig å kombinere familie og jobb. Men de er et tveegget sverd, sier Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

- Det er en dårlig idé å satse på enda flere goder som favoriserer kvinner, dersom vi samtidig ønsker mer likestilling i arbeidslivet. Derfor bør ikke fødselspermisjonen utvides.

Bruk heller mild tvang for å få fedre til å ta flere av de 12 månedene vi allerede har. Mødre må da akseptere å få kortere tid hjemme med barnet. Og kontantstøtten bør snarere avvikles enn å utvides, sier Birkelund.

Mor hjemme

Lang fødselspermisjon og andre offentlige velferdsgoder er kjempet fram nettopp for at de skulle bidra til likestilling. Kontantstøtten til pass av småbarn kom for at familier skulle ha større valgfrihet. Statistikk og undersøkelser viser at den først og fremst brukes av kvinner.

Støtte til foreldres frie valg med hensyn til hvem som passer barna, ser ut til å befeste mors plass som den primære omsorgsperson.

- Når mor er den som er hjemme med barna, og dermed ute av yrkeslivet i lange perioder, er det opplagt at det kan få konsekvenser, både sosialt og økonomisk. En politikk som stimulerer til hyppige og langvarige fravær fra arbeidsmarkedet, kan derfor være en risikabel strategi, sier Birkelund.

Gunn Elisabeth Birkelund (49) har selv tre barn, og har erfart at det kan være tøft å kombinere familieliv med en akademisk karriere. Hun fikk det første barnet som student, og hadde bare 16 ukers svangerskapspermisjon da det andre barnet kom til verden.

Mange ble skilt

- Kombinasjonen familie og jobb ble svært krevende. Mange av oss ble skilt, sier Birkelund, som ikke er overrasket over at dagens unge kvinner klager over tidsklemma:

- Tidsklemma vet vi er reell. Flere studier bekrefter det.

- Men hva er løsningen? Må man velge mellom barn og karriere?

- Ut fra et samfunnsmessig ståsted er det viktig at det fødes barn. Og det er en stor følelsesmessig opplevelse. Så å velge dem vekk er ingen god idé. Men både samfunnet - politikerne - arbeidsgiverne, og mødre og fedre kan på hver sin måte bidra til å minske problemet med tidsklemme.

Alle velferdsordninger rettet mot barnefamilier bør gjennomgås på nytt. Hva skal til for at fedre kan benytte dem mer? Å la en større andel av fødselspermisjonen være forbeholdt far, bør absolutt vurderes.

Birkelund mener at dersom fødselspermisjonen forlenges ytterligere, kan man risikere at arbeidsgivere kvier seg for å ansette kvinner i fruktbar alder, fordi de er engstelige for mye fravær fra jobben.