SYSTEMET HAR SVIKTET: Frps stortingsrepresentant Per Sandberg mener det norske systemet som tar imot innvandrere gjør dem til passive stønadsmottakere. - Alle mennesker ønsker å bli stilt krav til, sa Sandberg på Civitas frokostmøte torsdag. Foto: Therese Thomassen/Civita
SYSTEMET HAR SVIKTET: Frps stortingsrepresentant Per Sandberg mener det norske systemet som tar imot innvandrere gjør dem til passive stønadsmottakere. - Alle mennesker ønsker å bli stilt krav til, sa Sandberg på Civitas frokostmøte torsdag. Foto: Therese Thomassen/CivitaVis mer

- Velferdsstaten ødelegger innvandrerne

Ap og Frp mener norske politikere har vært for snille og må tørre å stille krav.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): For snille politikere som ikke tør å stille krav til innvandrere. Og en for generøs velferdsstat som skaper passivitet.

Det var noen av problemene som Frp-politiker Per Sandberg og statssekretær Libe Rieber-Mohn pekte på i dagens frokostdebatt arrangert av tankesmia Civita.

Fire forfattere ga i dag ut boka «Migrasjon og frihet» for å slå an en ny tone i innvandringsdebatten i Norge.

- Vi ønsker å flytte fokuset vekk fra debatten som i dag dreier seg om alle problemene innvandring skaper. Vi vil se på mulighetene som migrasjon skaper. I tillegg vil vi vise at migrasjon er naturlig og har foregått lenge, sa forfatter Torkel Brekke til en fullsatt Café Christiania i Oslo.

Systemet har sviktet
I panelet satt Frps stortingsrepresentant Per Sandberg, statssekretær Libe Rieber-Mohn (Ap) og journalist og forfatter Gerhard Helskog. De avviste ikke alle idéene i boka, men mener det er naivt og ødeleggende å overse problemene som det norske samfunnet sliter med i dag.

- Vi påstår ikke at alle innvandrere er late, det må ingen tro. Tvert imot, det er mange arbeidssomme flotte innvandrere i Norge i dag. Vi mener at alle mennesker ønsker å bli stilt krav til. Og det er her det norske samfunnet har sviktet. Det er systemet det er noe galt med, ikke menneskene som kommer hit. Vår generøse veldferdsstat skaper passivitet og gjør folk til sosialklienter, sa Sandberg.

Velferdsstaten må endres
Frp-politikeren mener det er tydelig at innvandrere i Norge truer velferdsstaten.

- Men vår velferdsstat er under trussel uansett. Eldrebølgen er en stor utfordring og bør løses ved å få de mange hundre tusener av mennesker som i dag står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet, sier Sandberg.

Sandberg mener Norge i dag opererer med en stor skjult ledighet ved at så mange mennesker går på ulike trygdeordninger, deriblant uføretrygd. NAV opplyser at antall mottakere av ytelser relatert til arbeid - dagpenger, sykepenger, rehabiliteringspenger, attføringspenger og uføreytelser - utgjorde i 2007 tilsammen ca. 595 000 personer.

- Denne gruppen vi redusere og vi få flere folk ut i arbeid. Her kan næringslivet komme mye sterkere på banen, sier han.

- Det er klart det er bedre å betale folk for å jobbe enn å betale dem for ikke å jobbe. Vi har kanskje vært for flinke til å formidle hvilke rettigheter innvandrerne har. Fokuset bør nok over på hvilke muligheter de har i arbeidslivet og hva som kreves for å lykkes der, sa Rieber-Mohn.

Hun mener venstresida i norsk politikk lenge har stått for en altfor snillistisk linje i integreringspolitikken, som ikke har vært vellykket, hverken for samfunnet eller innvandrerne.

- Innvandring er en veldig belastning på vårt velferdssystem med like rettigheter for alle. Mennesker følger ikke konjunktursvingninger. Pakistanerne som kom på 70-tallet trodde de skulle reise hjem igjen. Polakkene som har kommet de siste årene trodde også de skulle reise hjem. Men det ser ut til at veldig mange blir her og henter familiene sine hit, sier Rieber-Mohn.

La kommunene velge
Sandberg mener vi må tenke helt nytt når det gjelder hvordan vi tar imot innvandrere.

- Jeg var med på et fly med flyktninger som ble sendt til et mottak på Senja. Det var mørkt og kaldt og de ble satt passivt på et mottak. Slik systemet er i dag så skaper det passivitet. De fleste asylsøkere sendes jo til steder der det knapt er arbeidsplasser, hvordan skal de komme ut i arbeidslivet da?

Han mener endringer i betalingen kommunene får for å motta innvandrere må endres. Og at kommuner selv får velge hvilke innvandrere de skal ta imot.

- Et eksempel er landbrukskommuner, der tamiler for eksempel trolig vil integreres raskere med sin kunnskap om landbruk og sin erfaring. Mange mener dette er kynisk, vi mener det er konstruktivt.

- Gjør som USA
Gerhard Helskog er enige i disse påstandene og mener det norske systemet har ødelagt innvandrerne.

- Problemet er ikke å være barn av en innvandrer. Det er å være barn av en sosialklient som er problemet. Vi må spørre oss selv om vi har brukt velferdssystemet til å holde innvandrerne nede, sier Helskog.

I boka henviser forfatterne blant annet til undersøkelser fra USA som viser at innvandrere blir lønnsomme for samfunnet, det vil si at de skaper større verdier enn de mottar. Gerhard Helskog var korrespondent i USA fra 2004 til 2007 og mener det er helt feil å sammenligne innvandring til USA med Norge.

- I USA er krav én at du får deg jobb. Du begynner å jobbe, du skaffer deg et sted å bo og så lærer du språket underveis. 7 av 10 innvandrere i USA tror morgendagen blir bedre. Undersøkelser fra europeiske land viser at bare 2-3 av 10 tror det samme her.

Han legger også vekt på at verdens eneste supermakt i dag er skapt av innvandrere.

- Barna mine gikk på skole i USA og startet hver dag med å sverge troskap til "frihet og rettferdighet for alle". Du slutter deg aktivt til en idé om USA. Alle amerikanske barn vet hva prosjektet USA er. Ingen vet hva prosjektet Norge er, sier Helskog, som mener dette skaper manglende lojalitet til det norske samfunnet.

La markedet styre?
Forfatterne mener politikerne må gi slipp og la markedet styre mer.

- Slik det har vært en stor suksess med fri flyt av varer innad i EU, mener vi at også mennesker må få bevege seg fritt. Vi er liberale og mener det er naturlig at mennesker ønsker å flytte på seg.

Hverken Frp- eller Ap-politikeren tror dette er en god idé.
- Man kan ikke sammenligne mennesker med varer. Mennesker har en helt annen påvirkning på samfunnet de kommer til, sa Sandberg.

Rieber-Mohn mener en liberalisering ville føre til at de ressursterke i fattige land ville flytte, men at de fattige ville bli igjen.

- Jeg har ikke tro på at markedet kan styre innvandringen. Det er altfor store forskjeller mellom rike og fattige land og presset på de rike landene er enormt. En liberalisering ville få slutt på menneskesmugling, det er sant. Men en grensekontroll er helt nødvendig for å hindre at mennesker blir utnyttet, sier hun.

Alle i panelet berømmer Civita for et annerledes innspill til innvandringsdebatten og håper det kan bidra til en mer konstruktiv tilnærming. Boka er skrevet av Torkel Brekke, Marius Doksheim, Erlend Sand og Torstein Ulserød. Den kan lastes ned gratis på Civitas hjemmeside.

• Les også kronikken «Migrasjon og frihet» som sto i Dagbladet i går.

SKAL MARKEDET STYRE? Forfatter Torkel Brekke (t.v.), Per Sandberg (Frp), Libe Rieber-Mohn (Ap) og journalist Gerhard Helskog var slett ikke enige. Foto: Therese Thomassen/Civita
SKAL MARKEDET STYRE? Forfatter Torkel Brekke (t.v.), Per Sandberg (Frp), Libe Rieber-Mohn (Ap) og journalist Gerhard Helskog var slett ikke enige. Foto: Therese Thomassen/Civita Vis mer