Velfortjent skoleferie

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Årets førsteklassinger og deres lærere har ønsket hverandre god sommer, og har tatt fatt på en velfortjent sommerferie. Stikk i strid med mange dystre spådommer har det første året med seksåringer i grunnskolen etter alt å dømme vært en suksess.
  • Seksårsreformen hadde en trang politisk fødsel og ble i planleggingsfasen motarbeidet fra mange hold. Det var ikke måte på hvilke skremselsbilder som ble manet fram. Reformen tok leken fra seksåringene, den var trafikkfarlig og den virket sentraliserende. Kommunenes Sentralforbund fryktet at flere tusen barnehager ville bli nedlagt. Norsk Lærerlag spådde at få lærere ville jobbe med de nye førsteklassene.
  • Så har det likevel gått bra, skal vi tro Norsk Lærerlags egen undersøkelse. Sju av ti lærere mener at seksårsreformen har hatt en positiv innvirkning på grunnskolen, og to av tre lærere synes reformen har gjort arbeidet mer spennende og interessant. Og hovedpersonene selv - de små elevene - har etter vårt inntrykk både fått leke og lære, og har likt seg på skolen.
  • I enkelte kommuner har det riktignok vært startproblemer, bl.a. har de nye førsteklassene holdt til i midlertidige lokaler, og på skolefridsordningen har det gått litt over stokk og stein. Men sett i lys av at 60000 seksåringer er loset inn i et nytt skolesystem, har problemene samlet sett vært små.
  • Én grunn til at det har gått såpass smertefritt, er at reformen i realiteten ikke var noen stor overgang for familiene. Året før hadde 93 prosent av alle landets seksåringer plass i barnehage eller førskole. Mor og far var vant til å bringe og hente, og barna i aldersgruppen vant med et pedagogisk tilbud.
  • Tok da seksårsreformens kritikere bare feil? Nei da. De bidro bl.a. til at staten skjøt inn mer penger underveis. Men i iveren etter å ivareta egne interesser så nok ikke alle like uhildet på barnas situasjon og behov. I dag får alle seksåringer et pedagogisk tilbud, og de får en mykere start på skolegangen.