Velkommen til Avgifts-Norge

Gjennom hele døgnet betaler du avgifter til staten - som regel uten å tenke over det. Mange generasjoner av norske politikere har sikret Staten inntekter gjennom et uhyre komplisert og uoversiktlig lappverk av avgiftsvedtak. Dagbladet viser deg hva du betaler i Avgifts-Norge.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er 24 prosent moms på de fleste varer og tjenester, med unntak av mat, som har 12 prosent moms. Enkelte varer og tjenester har egen særavgift, som alkohol, tobakk og bensin. Denne kommer i tillegg til momsen.

 • Advokattjenester (moms)
 • Alkohol (se nedenfor)
 • Arkitekter (moms)
 • Arbeidskraftutleie (unntak for utleie av arbeidskraft for utøvelse av helsetjenester, sosiale tjenester og undervisningstjenester)(moms)
 • Avfall, sluttbehandling (opplagsplasser for avfall (fyllplasser); kr 314 pr. tonn. Anlegg for forbrenning av avfall; grunnavgift kr 79 pr. tonn; tilleggsavgift kr 235 pr. tonn. Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for tilleggsavgift for anlegg med energiutnyttelse.
 • Begravelsebyråer, unntatt seremonielle tjenester.(moms)
 • Bensin (se nedenfor)
 • Bil (se nedenfor)
 • Båtplass (moms)
 • Båtmotor. Avgiftsplikten gjelder båtmotorer på minst 9 hk.(moms)
 • CO2. Generell sats; mineralolje kr 0,48 per liter, kull og koks kr 0,72 per liter.
 • Dokumentavgift. 2,5 pst. av avgiftsgrunnlaget, minst kr 250.
 • Drikkevareembalasje (Glass og metall kr 4,11; Plast kr 2,47; Kartong/Pappkr 1,03;
 • Eiendomsmeglertjenester (moms)
 • Engangsemballasje kr 0,83. Som engangsemballasje anses emballasje som ikke kan gjenbrukes i sin opprinnelige form.
 • Flygning. For flyging fra norsk lufthavn til utlandet betales avgift med kr 232 pr. passasjer.
 • For flyging i Norge betales avgift med kr 116 pr. passasjer.
 • Forskningstjenester(moms)
 • Impresariovirksomhet (moms)
 • Informasjonstjenester (moms)
 • Inkassotjenester (moms)
 • IT-produkter og tjenester (moms)
 • Kantiner (moms)
 • Kjøreopplæring (moms)
 • Konsulenttjenester (moms)
 • Lyd- og lystjenester (moms)
 • Mat og drikke (se nedenfor)
 • Naturlegemidler og helsekostprodukter. I hovedregel halv moms fordi de regnes som næringsmidler.
 • Parkeringsplasser (utleie) (moms)
 • Posttjenester (moms)
 • Private etterforskere (moms)
 • Rådgivning (moms)
 • Smøreolje. Det skal betales avgift til statskassen på smøreolje mv. med kr 1,50 pr. liter.
 • Strøm. Avgiftssatsen er 11,30 øre pr. kWh.
 • Svovel, særavgift
 • Takseringstjenester (moms)
 • Teletjenester (moms)
 • Tobakksvarer (se egen boks)
 • Tolketjenester (moms)
 • Utleie av kanoer, sykler og leiebiler (moms)
 • Vakttjenester (moms) PS: Vi kan ikke garantere at oversikten er komplett - og i tillegg kommer alle de kommunale avgiftene...

  Alkohol


 • moms
 • Alkoholstyrke over 22 volumprosent alkohol; kr 7,04 pr. volumprosent og liter.
 • 15-22 volumprosent alkohol; kr 3,65 pr. volumprosent og liter.
 • Over 4,75 og under 15 volumprosent alkohol; kr 3,65 pr. volumprosent og liter.
 • Over 0,7 til og med 2,75 volumprosent alkohol: kr 2,51 pr. liter,
 • Over 2,75 til og med 3,75 volumprosent alkohol: kr 9,45 pr. liter,
 • Over 3,75 til og med 4,75 volumprosent alkohol: kr 16,37 pr. liter.

  Bil


 • moms
 • Ved import av en bil fra utlandet med tollverdi kr 200 000, egenvekt 1500 kg og slagvolum 2000 cm3: Vektavgift 65 000 kr, slagvolumavgift 38 000 kr, effektavgift 122 000 kr, tollavgift 50 000 kr.
 • Engangsavgift: betales ved første gangs registrering, når betingelsene for avgiftsfrihet ikke er tilstede, når oppbygget motorvogn tas i bruk før registrering: Gjelder personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser: kr 32,07 pr. kg av de første 1 150 kg av vektavgiftsgrunnlaget, kr 64,14 pr. kg av de neste 250 kg av vektavgiftsgrunnlaget, kr 128,29 pr. kg av de neste 100 kg av vektavgiftsgrunnlaget,kr 149,21 pr. kg av resten (vektavgift)dessuten:kr 9,47 pr. cm3 av de første 1 200 cm3 av slagvolumet, kr 24,79 pr. cm3 av de neste 600 cm3 av slagvolumet, kr 58,31 pr. cm3 av de neste 400 cm3 av slagvolumet, og kr 72,85 pr. cm3 av resten (slagvolumavgift),dessuten:kr 123,88 pr. kW av de første 65 kW av motoreffekten,kr 451,82 pr. kW av de neste 25 kW av motoreffekten,kr 903,93 pr. kW av de neste 40 kW av motoreffekten,kr 1529,66 pr. kW av resten (motoreffektavgift),Varebiler klasse 2: 20 pst. av avgiften under avgiftsgruppe a.
 • Årsavgift kr 2 265 av: Personbiler, Varebiler, Campingbiler med tillatt totalvekt mindre enn 12 000 kg, Busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser (minibusser), Kombinerte biler med tillatt totalvekt mindre enn 3 500 kg
 • Vektårsavgift for motorkjøretøy og båter på minst 12 000 kg
 • Årsprøvekjennemerker for kjøretøy kr 1 160 av campingtilhengere med egenvekt over 350 kg kr 1 785 av motorsykler; trehjuls, lette, mellomtunge og tunge kr 1 315 av: - lastebiler, - trekkbiler, - kombinerte biler med tillatt totalvekt 3 500 kg og mindre enn 12 000 kg.

  Tobakksvarer


 • moms
 • Sigarer: kr 1,67 pr. gram av pakningens nettovekt.
 • Sigaretter: kr 1,67 pr. stk.
 • Røyketobakk, karvetskråtobakk, råtobakkiforbrukerpaknin g: kr 1,15 pr. gram av pakningens nettovekt.
 • Skråtobakk: kr 0,54 pr. gram av pakningens nettovekt.
 • Snus: kr 0,54 pr. gram av pakningens nettovekt.
 • Sigarettpapirogsigaretthylser: kr 0,025 pr. stk. av innholdet i pakningen.

  Mat og drikke


 • 12 prosent merverdiavgift på omsetning av næringsmidler, mens mat og drikke som serveres på restauranter og lignende skal avgiftsberegens med ordinær sats, 24 prosent
 • Sjokolade og sukkervarer. Det skal betales avgift til statskassen med kr 14,17 pr. kg på sjokolade- og sukkervarer m.m. av varens avgiftspliktige vekt. Det skal også betales avgift av slike varer uten tilsetning av sukker eller søtningsmiddel.
 • Sukker. Betales avgift til statskassen på sukker mv. med kr 5,64 pr. kg av varens avgiftspliktige vekt.
 • Drikkevarer. Alkoholfrie drikkevarer, pr. liter salgsvare: kr 1,62 ; sirup som nyttes til ervervsmessig fremstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l., pr. liter salgsvare: kr 9,76
 • Kullsyre som blir solgt eller innført til tilvirkning av alkoholfrie drikkevarer som ikke skal selges, pr. kg kullsyre: kr 64,76. Med alkoholfrie drikkevarer likestilles i dette regelverket også drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.
 • Kombinerte varer, for eksempel sjokolade som selges sammen med en liten figur, skal omsettes med redusert sats.

  Bensin


 • Avgiften kommer i tillegg til avgift som skal betales i henhold til Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter (se eget avsnitt om CO2-avgift).
 • For blyholdig bensin med blyinnhold over 0,05 g/l: kr 4,53,
 • For blyholdig bensin med blyinnhold 0,05 g/l eller under: kr 3,99,
 • For blyfri bensin: kr 3,74.
 • For mineralolje til framdrift av motorvogn som inneholder 0,005 pst. vektandel svovel eller mindre betales avgift med kr 2,72 pr. liter.