Velkommen til Høyres skole

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I dag starter skoleåret i Oslo kommune, mens skolene i landets øvrige kommuner følger etter i løpet av de nærmeste dagene. Dermed er nok en sommerferie over. Om lag 60000 barn får sitt første møte med skolen, mens omtrent like mange går løs på siste året.
  • Det er derfor naturlig at avisene nå bringer nyheter fra skolesektoren. Og nyhetene bærer umiskjennelig preg av at skolen nå ledes av en Høyre-statsråd. En av nyhetene refererer innholdet i det såkalte Kvalitetsutvalgets innstilling. Blant annet foreslås det at elevresultatene fra den enkelte skole legges ut på Internett slik at elever og foreldre kan måle sin nærskole opp mot andre skoler, for å få et bedre grunnlag til fritt å velge skole.
  • Fritt skolevalg på barne- og ungdomstrinn bryter klart med gammel norsk skoletradisjon og med prinsippene bak enhetsskolen. Det er omstridt og vil forsterke utviklingen av A- og B-skoler. Noen av landene som har prøvd ut dette i praksis, er i ferd med å reversere sin holdning, fordi for mange skoler ble valgt bort. På denne bakgrunn er det mildt sagt bemerkelsesverdig at lederen for Foreldreutvalget i grunnskolen (FUG), Hilde Sundve Jordheim, omfavner prinsippet betingelsesløst, slik hun gjorde i VG mandag. Hvilke foreldre er det hun representerer? Clemet?
  • I går ga professor Peder Haug ifølge Aftenposten strykkarakter til 1. klassingenes skoletilbud i den tiårige grunnskolen. Det er for mye lek og for lite læring, noe som tar motivasjonen fra de ivrigste, skoleflinke elevene. Nå var det Stortingets oppfatning da skolestart for seksåringer ble vedtatt, at det første året skulle ha mindre preg av puggeskole. Dette fordi forskere mener barn lærer mer av fri lek enn av alfabetøvelser. Men også fordi partiene var uenige om innholdet i den nye skolereformen. Høyre har fra første stund ønsket en niårig grunnskole. Og skal man kutte et år, må selvsagt ungene starte i et høyere læringstempo. Det vil være en fordel for de veltilpassede og skolemotiverte. Og dem har Høyre alltid hatt grenseløs omsorg for.