Veltrimmet fleksibilitet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Ap ønsker å innføre lovfestet rett til gratis trening for alle i arbeidstida. Tanken er at dette må ansees som et oppbyggelig gode for den enkelte og et konstruktivt bidrag til å få ned sykefraværet. Slik sett vil forslaget kunne spare samfunn og næringsliv for betydelige beløp.
  • Mange av dagens muskel- og skjelettlidelser skyldes et arbeidsliv som er ensformig, stressende og ofte uten regelmessige pauser. For mange i omsorgsyrkene byr arbeidsdagen dessuten på tunge løft og vedvarende belastninger. Et folk i god fysisk form vil utvilsomt være i stand til å møte framtidas krav og utfordringer på en bedre måte enn et folk som ikke bare kopierer amerikansk livs- og arbeidsstil, men også deres fedme.
  • Det er et gjennomtenkt forslag om ett av svært mange nye elementer i en ny lovgivning for arbeidslivet. LO har siden 1999 hatt en løpende debatt i organisasjonen om behovet for en ny arbeidsmiljølov. Dagens lov ble vedtatt i 1977 etter en årelang prosess og er ikke tilpasset dagens arbeidsliv. Det er også grunnen til at Bondeviks regjering nedsatte Colbjørnsen-utvalget, som i fjor avga innstillingen «Nytt millennium - nytt arbeidsliv».
  • Behovet for større fleksibilitet i arbeidslivet er også formulert i Ap's nye program. Regjeringspartiet innser i likhet med LO at dagens arbeidsmiljølov må fornyes. Vi er ikke lenger et samfunn av ni-til-fire-mennesker. Vi har ulike behov i ulike faser av livet. Vi vil ha tidskonto og permisjoner og fleksitid. Stadig flere får trøbbel med å skille fritid og arbeidstid.
  • Men også moderne tider krever regulerte arbeidsforhold. Jaglands trimforslag vil oppfattes som en positiv ny rettighet av hans kjernevelgere. Andre nødvendige forslag til endringer i lovverket vil kunne framkalle bekymring og protester. Det er ikke gitt at jobbing ut over et bestemt klokkeslett i framtida vil utløse overtidsarbeid, for eksempel. Men når det først skal mobiliseres endringsvilje, kunne ikke en reklameguru gjort det bedre: Gratis trim, midt i juleflesket.