Vender det andre kinnet til

Leder i Naturvernforbundet, Heidi Sørensen, sier hun var uvitende om at organisasjonen hun ledet var på konkursens rand. - Det kom som en bombe, sier hun.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Samtidig gikk det fire måneder før hun ble klar over at pengene fra TV-aksjonen «Miljø for livet» gikk inn i Naturvernforbundets kriserammede økonomi.

Nå tar hun selvkritikk, men nekter å trekke seg som leder.
Heidi Sørensen kommer rett fra ti dagers ferie på Barbados til styremøte i Naturvernforbundet og intervjuavtale med Dagbladet. Feriebrun og offensiv stiller hun sammen med nestleder Erik Solheim og generalsekretær Terje Kronen.

Dagbladet har de siste dagene avslørt at Naturvernforbundet for en måned siden så vidt unngikk konkurs ved å låne penger av Natur og Ungdom og lokallagene, etter at banken hadde nektet forbundet kassekreditt. Dagbladet kunne også avsløre at midler fra TV-aksjonen i fjor, «Miljø for livet», er gått inn i driften av den økonomisk skakk-kjørte organisasjonen. Tidligere leder av innsamlingsrådet i NRK, Ørnulf Hagen, kalte det å føre folket bak lyset.

Om skyld og ansvar

- Ledelsen ble informert om det store underskuddet i april. Du kan trygt si at det kom som en bombe på oss, sier Heidi Sørensen.
Årsaken til krisen er svært sammensatt, og generalsekretær Terje Kronen trekker fram sviktende salgsinntekter, full utskifting i økonomiseksjonen og omorganisering som viktige enkeltelementer.

Men det er liten tvil om at ledelsen i Naturvernforbundet mener den daværende administrasjonssjefen har mye av skylden for at økonomien kom ut av kontroll:

- Vedkommende hadde stor tillit og vide fullmakter, og det er helt på det rene at vi ikke fikk nok informasjon. Han tok sin del av ansvaret, og sa opp, sier Kronen.

- Er ikke dette å skyve ansvaret over på en underordnet, når dere selv har et selvstendig ansvar for å sørge for å bli informert?

- Det er selvsagt lett å toe våre hender og si at vi stilte spørsmål. Vi kan godt skjemmes, og vi har tatt selvkritikk. Det skal aldri skje igjen. Vi har en helt annen holdning og bevissthet nå, og vi har et helt annet fokus på økonomistyringen, sier Heidi Sørensen.

Om moralske
problemer

Kritikken mot ledelsen i Naturvernforbundet ble ytterligere forsterket da medlemmene ble klar over at organisasjonen valgte å la pengene fra TV-aksjonen gå inn i den daglige driften, framfor å sette dem på en sperret konto eller å øremerke prosjektpengene. Nestleder Erik Solheim innrømmet over Dagbladet i forrige uke at man ved å ta dette grepet gambler med egen tillit og troverdighet.

Den vurderingen deler ikke Heidi Sørensen:

- Nei, det er helt urimelig å mene at vi, ved å sette pengene på egen konto, hadde sikret dem bedre. Det hadde ikke hjulpet noen ting. Dersom vi hadde kommet i en akkordsituasjon, ville disse pengene vært tapt uansett hva slags konto de sto på, mener hun.

Om øremerking

- Hadde det ikke vært naturlig å øremerke midlene?

- De er jo øremerket. De er så øremerket som de kan bli. Om de hadde stått på den ene eller andre kontoen hadde spilt null rolle i forhold til sikkerheten for pengene.

- Men hvordan kan dere si at de er øremerket, når dere allerede har brukt opp pengene? At dere har øremerket dem på framtidige budsjetter, betyr jo ikke at pengene er der?

- Jo, 3,7 millioner kroner er allerede disponert til prosjektene i år - som forutsatt. I budsjettet for 1998 er det satt av én million kroner. Videre er det er en soleklar budsjettforutsetning at det for 1999 skal settes av 330 mill. kr. For årene 2000 og 2001 skal det settes av 156 mill. kr for hvert av årene.

- Jeg kan derfor ikke se at vi har brukt opp pengene, sier Heidi Sørensen, mens nestleder Solheim har følgende forklaring:
- Hvis man sammenlikner med en pengesekk, er pengene i sekken brukt opp. Men hvis man tar opp et lån på seks millioner, og så betaler disse tilbake til banken, kan ingen si at pengene er borte. Det er bare hvis man misligholder lånet at det er grunn til kritikk.

Om mine og
dine penger

- Oppfatter dere disse pengene som «deres» penger - eller som TV-aksjonens penger?

- Det er våre penger. Vi har fått overlevert disse pengene på ett vilkår; at de skal gå til prosjektene etter en tidsplan, sier Solheim.

- Men vi eier ikke pengene, legger han til.
Sørensen og Solheim medgir altså at deler av pengene midlertid er brukt. Men samtidig garanterer de at forpliktelsene overfor TV-aksjonen har første prioritet.

- Pengene til prosjektene er garantert sikret. Våre inntektsanslag er like sikre som statsbudsjettets, sier hun.

- Nå har situasjonen vært på det verste, og selv da har vi klart å betale ut til prosjektene. Hvorfor skulle vi ikke da klare det til neste år, hvor vi har lagt opp til et meget nøkternt budsjett? Vi har tatt noen grusomme valg, og merket hvor smertelig det er, men TV-aksjonsmidlene går foran alt.

- TV-aksjonen vil bli prioritert. Om vi så skal sitte igjen med bare generalsekretæren, så skal de pengene prioriteres, forsikrer hun.

Om ikke å vite

- Når ble TV-aksjonsmidlene satt inn i driften?

- Teoretisk må det ha vært 1. januar, da vi ikke lenger hadde en kassekreditt å trekke på, svarer Sørensen nølende.

- Teoretisk - betyr det at dere ikke visste at disse pengene var inne i økonomien?

- Det er riktig at vi ble informert i april. Og da vedtok landsstyremøtet en slik ordning.

- Men det var sterke reaksjoner i landsstyret på det som hadde skjedd?

- Hovedgrunnen til de sterke reaksjonene var det store underskuddet. Og så var det en del som reagerte på at TV-aksjonsmidler skulle brukes til å betale regninger med og heller ønsket å ha dem på en egen konto. Jeg forstår at det var lett å dra i tvil vår evne til å forvalte midlene slik situasjonen var i april, sier Solheim.

Om å trekke seg

- Heidi Sørensen, kritikken mot deg har vært sterk, i går ble det krevd at du skulle gå. Vil du trekke deg?

- Nei. Det kommer jeg ikke til å gjøre. Det er det ingen grunn til. Landsmøtet fikk en grundig redegjørelse, det visste hva det fikk. Jeg tror jeg kan gjøre en god jobb. Vi har lagt om kursen, og så får vi se om vi er tilliten verdig, sier hun.

- Hvordan vil du kommentere kritikken som er kommet fra folk i organisasjonen?

- Det vil jeg ikke kommentere. Hvis noen er misfornøyd, står de fritt til å si fra.

- Har du på noe tidspunkt vurdert å trekke deg?
- Nei, slår hun kategorisk fast.

Om mistilliten

Krisen i Naturvernforbundet blir ikke mindre pikant av at leder Heidi Sørensen har en nestleder som for bare et halvt år tilbake ønsket å kaste henne som leder. På landsstyremøtet i april, hvor det ble kjent at TV-aksjonspengene var brukt i den daglige driften, fremmet Erik Solheim mistillitsforslag mot Heidi Sørensen for manglende økonomistyring.

På landsmøtet to måneder seinere ble Erik Solheim valgt til ny nestleder.

Nå hevder de begge at de har skværet opp:
- Den runden var tøff både for meg og Heidi. Men da valgkomiteen spurte om jeg ville bli nestleder, og jeg visste at den hadde innstilt Heidi til leder, hadde jeg selvsagt ikke sagt ja dersom jeg ikke hadde tillit til henne.

Heidi Sørensen mener Solheim har opptrådt ryddig:

- Jeg synes det er helt fair at enkeltmedlemmer reiser kritikk, for deretter å være med på å ta ansvar, sier hun - og vil ikke være med på at Solheim er plassert i nestlederstolen for å holde henne i tømmene:

- Jeg avviser den problemstillingen. Jeg har et enstemmig landsmøte i ryggen, og kan ikke skjønne annet enn at jeg må ta det som en tillitserklæring, sier hun.
Hvis noen er misfornøyd, står de fritt til å si fra. Heidi Sørensen

PROSJEKTENE SIKRET: Leder Heidi Sørensen og nestleder Erik Solheim garanterer at Naturvernforbundets forpliktelser overfor TV-aksjonen har første prioritet.