Venner er viktigst

Ni av ti elever mener det å få venner er den viktigste grunnen til å gå på skolen. Likevel er det svært mange som føler seg ensomme og som ikke har noen nære venner i klassen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Elever med venner gjør det bedre faglig

...åsså at lærer'n er snill

- Betydningen av den sosiale dimensjonen er undervurdert i skolesammenheng, mener spesialpedagog Thomas Nordahl ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Det er den store elevundersøkelsen MMI har gjennomført for Dagbladet som viser at 90 prosent av de 3500 spurte sjette-, åttende- og tiendeklassingene mener venner er den viktigste grunnen til å gå på skolen.

Samtidig viser undersøkelsen at nærmere 17 prosent av elevene føler seg ensomme en eller flere dager i uka. 3,1 prosent føler seg ensom hver dag og 3,6 prosent har ingen nære venner i klassen.

- Omfanget er så stort at problemet burde bli tatt mer på alvor enn hva som er tilfelle, sier Thomas Nordahl.

Han mener andre, mer synlige problemer i skolen, som for eksempel vold og mobbing, er overeksponert.

Taus gruppe

- Det at enkeltelever ikke har det bra på skolen, får ikke tilsvarende politisk oppfølging og dermed heller ikke tiltak ut i skoleverket.

Det er en taus gruppe med få talsmenn, sier Nordahl.

Blant dem som ikke har nære venner i klassen og føler seg ensomme, finner vi flere med fremmedspråklig enn med norsk bakgrunn. Vi finner flere i klasser med over 30 elever - og det er flere som er ensomme i tiendeklasse enn på de andre klassetrinnene.

- Dette er en av de tingene vi synes er bekymringsfulle: Ensomhet og isolasjon er det eneste problemområdet i skolen som øker med økende alder, sier Nordahl.

Undersøkelser gjort i den videregående skolen bekrefter denne tendensen.

Når så mange som 17 prosent av elevene føler seg ensomme en eller flere dager i uka, er det ikke bare snakk om psykiske problemer som må behandles.

- Da er det mer snakk om barn og unge som har problemer med sosiale ferdigheter, og det går det an å lære. Men da må det legges vekt på læring av dette, sier Thomas Nordahl.

Sosial arena

I tillegg til det å få venner mener svært mange elever at det å lære å samarbeide med andre, lære forskjellige fag og lære å ta ansvar selv, er viktige grunner for skolegangen. Mens det å lære god orden og oppførsel blir vurdert som mindre viktig.

Det siste er minst viktig for tiendeklassingene og mer viktig for dem i sjette klasse.

- For elever i grunnskolen er skolen primært en sosial arena og sekundært en læringsarena. Jeg tror at man i for liten grad har sett på hvordan denne sosiale interessen kan utnyttes i undervisningssammenheng, sier Nordahl.

Han finner svarene i undersøkelsen meget interessante, og viser til at lærere som får spørsmål knyttet til hva som er viktig i skolen, som regel legger vekt på det skolefaglige.

- Satt litt på spissen kan det virke som om skolen er to forskjellige verdener for lærere og elever, sier Thomas Nordahl.