Venstre = fri flyt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Venstres Heine Vestvik Nilsen går i Dagbladet 1. april til kraftig angrep. «Ikke å gi arbeidsledighetstrygd til arbeidssøkere fra østeuropeiske land» – påstår Vestvik Nilsen, er Lundteigens «løsning for å dekke inn tapet fra finanskrisa». Dette er sjølsagt reinspikka tøv. Jeg har aldri tatt til orde for å frata noen opparbeidede rettigheter. I dag har arbeidsinnvandrere fra de nye EU-landene rett til norske velferdsordninger etter at de har arbeidet her i 1 år.

Det stilles krav til arbeidstillatelse, heltidsarbeid og norsk lønn. Det jeg har gjort er å reise spørsmålet enhver ansvarlig politisk ledelse nå bør stille seg; Er det klokt at framtidas utenlandske arbeidstakere, når EØS-overgangsordningene opphører 1. mai, får fulle dagpengerettigheter i Norge om de tjente over 105 384 (1,5G) året før? Terskelen for å få dagpenger blir betydelig lavere enn tidligere. Samtidig vil arbeidsinnvandringen stige i takt med økende massearbeidsledighet i Øst-Europa. Vi må tørre å ha en fordomsfri diskusjon om hvilke utfordringer dette skaper for velferdssystemet vårt i framtida.

Både Tyskland og Østerrike har utsatt innføringen av nye regler fram til 2011. De benytter seg av en klausul som sier at overgangsordningene kan fortsette ved «alvorlig ubalanse i arbeidsmarkedet innenfor en bransje eller i et distrikt eller ved fare for det». Hvorfor skal vi ikke i Norge kunne debattere det samme? Jeg mener vi må stille krav til fulltidsarbeid, og en rimelig opptjeningstid i Norge før en blir del av velferdsordningene. Av samme grunn som jeg er imot tjenestedirektivet (som Venstre er tilhenger av), er jeg imot fri flyt av arbeidskraft mellom land som har svært ulike økonomiske og sosiale forhold. Jeg ønsker ikke et dagpengeregelverk som får folk til å velge Norge som arbeidsland, hvis vi ikke kan tilby de helårsarbeid. Det vil på sikt kunne undergrave de samme velferdsordningene. Fri flyt, uten regler, vil aldri gi frie arbeidsfolk.