Disse prosjektene kan ryke.

Venstre-alarm om Frp's bompengekrav

Mer kø, dyrere buss og dårligere luft. Det er konsekvensene hvis Frp får gjennomslag for sine bompengekrav, advarer Venstre-topper over hele landet.

PINE. Bompengekrangel er blitt en hodepine for regjeringen og statsminister Erna Solberg. Venstre-topper landet rundt gir partileder Trine Skei Grande null å gå på når Frp-leder Siv Jensen insisterer på forhandlinger om bypakkene og nullutslippsmålet. Foto: Christian Roth Christensen
PINE. Bompengekrangel er blitt en hodepine for regjeringen og statsminister Erna Solberg. Venstre-topper landet rundt gir partileder Trine Skei Grande null å gå på når Frp-leder Siv Jensen insisterer på forhandlinger om bypakkene og nullutslippsmålet. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

- Jeg må bare være overtydelig med egen partiledelse. Vi kan ikke forhandle bort disse byvekstavtalene. De er ekstremt viktige for å utvikle bærekraftige byer. Vi ser at det virker, sier Venstres klimabyråd Julie Andersland i Bergen.

Fremskrittspartiet insisterer på at det skal forhandles på øverste nivå i regjeringen om bompengekravene som ble meislet ut under det ekstraordinære krisemøtet i landsstyret. Sentrale krav er stans og kutt i byvekstavtalene.

- En katastrofe

Fra sine egne får Venstre-leder Trine Skei Grande en marsjordre som ikke er til å misforstå:

- Kutt i bypakkene vil være en katastrofe, sier listetopp Hallstein Bjercke i Oslo.

- Min beskjed til partiledelsen er krystallklar. Oslopakke 3 skal ikke settes i spill. Venstre har ingen ting å gi. Vi har en klimakrise, ikke en bompengekrise som Frp påstår, utdyper han.

- Vi kan ikke vike, istemmer Andersland.

- Her er Venstre i regjering, Venstre på Stortinget og Venstre lokalt helt på linje, forsikrer nestleder og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Utslipp ned en femtedel

Dagbladet har fått tilgang til et notat utarbeidet av lokale Venstre-topper i storbyene. Dokumentet gir en samlet oversikt over alle grønne prosjekter som står i fare dersom Fremskrittspartiet får gjennomslag for å barbere bypakkene.

Gjennomgangen dokumenterer en samlet nedgang på nær 20 prosent i utslipp av klimagasser fra biltrafikken i de største byene siden 2013.

Kuttet er ned fra 2.847.426 tonn i 2013 til 2.306.883 tonn i 2017. Også i de foregående åra var det en betydelig nedgang i utslippene.

Venstre-notatet tar for seg mulige konsekvenser - by for by:

Bergen

* Kan bety stans eller betydelig forsinkelse for bybane til Fyllingsdalen og full stans for bybane til Sandviken, Haukeland sykehus og til Åsane.

* Utsettelse av ny kollektivløsning til Sotra og Loddefjord.

* Dårligere og dyrere busstilbud.

* Planlagte sykkelveier vil ikke bli bygget ut.

Oslo

* Ingen ny T-banetunnel i Oslo, noe som vil begrense utvidelser i antall avganger, overfylte T-baner og busser som stamper i kø.

KATASTROFE: - Kutt i bypakkene vil være en katastrofe, sier Hallstein Bjercke som er Venstres listetopp i Oslo.
KATASTROFE: - Kutt i bypakkene vil være en katastrofe, sier Hallstein Bjercke som er Venstres listetopp i Oslo. Vis mer

* Ingen ny Fornebubane.

* Ingen nye trikker (87 trikker er planlagt kjøpt).

* Manglerudtunnel skrinlegges. Ingen forbedring av bomiljø i Oslo øst.

* Stopp for nye gang- og sykkelveier.

- Uten bompenger ville vi fortsatt hatt åtte felts motorvei foran Rådhuset, vi ville hatt trafikkmaskin og ikke fjordby, og vi ville ikke hatt et av Europas beste kollektivtilbud med så hyppige avganger at folk ikke gidder å sjekke rutetabellen. Bompenger har vært et av fundamentene for denne suksessen og en av de viktigste finansieringskildene, sier Hallstein Bjercke.

- Men vi er langt fra ferdig. Stopper dette opp, er det en katastrofe for Oslo, understreker han.

Akershus

* Ingen Fornebubane.

* Ingen baneløsning på Nedre Romerike.

* Ingen forbedringer i busstilbud.

* Stopp for nye gang- og sykkelveier.

- Veksten i kollektivtrafikken i Akershus har vært 80 prosent siden 2007. Det har gitt mindre bilkø og renere luft, ifølge fylkestingsrepresentant Solveig Schytz, som også er første vara til Stortinget fra Akershus for Abid Raja.

Stavanger

Utsettelser og kroken på døra for:

* Sykkelstamveien mellom Stavanger-Forus-Sandnes (sykkelmotorvei).

* Ferdigstilling av Bussveien.

* Forskjellige gang- og sykkelveier i hele regionen.

* HjemJobbHjem (billigere månedskort for arbeidsreisende på Nord-Jæren).

* Heldøgnsbuss i traseen til Bussveien (Sandnes-Stavanger-Tananger).

* Bysykkelordningen.

Drammen

Buskerud bypakke er lagt på is etter at kommunestyret i Nedre Eiker, som er en av avtalepartnerne, vendte tommelen ned. Konsekvenser:

* Færre bussavganger og dyrere billetter. Oppsigelse av bussjåfører.

* Elbuss-satsing på vent.

* Bysykkelordning droppes.

* Seks av ti busspassasjerer er barn, unge og honnør - som ikke har alternative reisemåter.

Kristiansand

* Opptil 50 prosent økning av bussbillettprisene.

* 30 prosent reduksjon av busstilbudet.

* Stopp i planen om å utvide bussmetroen fra tre til fire linjer.

* Stopp i planen om ny bru til Eg. Stopp i arbeidet med å bedre framkommelighet for buss.

* Ingen sykkelekspressvei, og avvikling av flere andre sykkel- og gangvei-prosjekter.

* Stopp i arbeid med innfartsparkering.

Tromsø

Har i dag ingen bymiljøpakke med staten, men venter på invitasjon til forhandlinger. Etterslep på investeringer og vedlikehold etter en byvekst på 30 prosent de siste 20 åra.

* En bymiljøavtale kan gi flere bussavganger, inkludert ekspressbusser, opprustet bussterminal, flere kollektivfelt, nye gang og sykkelveier. Tunnelforbindelse mellom universitetscampus og flyplassen som vil gi bedre flyt og avlaste dagens vei, som skal bli kollektivgate. Ny forbindelse mellom Tromsøya og Kvaløya.

* Tromsø ønsker å bli pilotkommune for veiprising.

Bodø

Har ingen bymiljøpakke-avtale med staten. Bypakke 2 handler om myke trafikanter, sikkerhetstiltak og tilrettelegging for syklende, gående og bussreisende. Vedtatt i februar i år med økte bompenger fra nyttår.

Trondheim

* Ny byvekstavtale for perioden 2019-2029 ferdig forhandlet og klar for signering. Denne skal gi statlig bidrag til oppgraderte busstraseer som betjener 70 prosent av Trondheims befolkning.

- En suksesshistorie

- Disse bypakkene er en suksesshistorie som har gjort byene våre bedre å bo i og enklere å reise rundt i. Men de store løftene må fortsette. Og det er ikke mulig uten å videreføre bypakkene, sier Elvestuen.

FIRER IKKE: Venstre i regjering er på linje med Venstre lokalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
FIRER IKKE: Venstre i regjering er på linje med Venstre lokalt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix Vis mer

Han følger opp med noen eksempler:

- Fornebubanen handler ikke bare om Fornebu. Den vil i tillegg frigjøre flere busser til bruk i Oslo sentrum. Og bybanen i Bergen mener jeg er det mest vellykkede byutviklingsprosjektet i hele Europa. Investeringer langs linjen har endret hvordan hele Bergen fungerer.

- Det snakkes om smertegrense?

- I fjor var det første året hvor ingen norske kommuner hadde overskridelser på grenseverdier på lokal forurensning. Men dette har ikke kommet av seg selv. Det er en enorm jobb som er gjort de siste åra. Og vi må fortsette, vi må se framover, insisterer Elvestuen.

Frp-nestor Carl I. Hagen mener Venstre misforstår fullstendig og viser til vedtaket han selv kjempet igjennom på Frp-landsmøtet om å bruke oljepenger for å kutte bompenger.

- Det er jo ikke riktig som Venstre sier at prosjektene faller bort selv om bompengene forsvinner. Pengene kan hentes fra oljefondet, sier Hagen.

Han mener likevel at bypakkene er for omfattende.

- Det er altfor mye penger som brukes på sykkelveier. Når det gjelder kollektiv er det mye fornuftig. Men finansieringen må skje over statsbudsjettet til en styrtrik stat, for det er ingen grunn til at bilister skal betale for trikken, sier Hagen.

Har brukt mye tid

Bompengestriden herjer mellom regjeringspartiene. Striden viser ingen tegn til å avta selv om en mulig krise sprunget ut av krangel om abort og kompensasjon til pelsdyrbønder ble avverget i tolvte time på Stortinget torsdag.

Tvert om salet Frp's bompengestatsråd Jon Georg Dale ytterligere opp da han inviterte partiets listetopper i storbyene til et innspillsmøte på partikontoret samme dag som pelsdyr og abort sto på sakskartet i Stortinget.

Venstre-statsråd Ola Elvestuen har følgende å si til den tydelige meldingen fra toppen av Venstre-grasrota om å avvise Frp's krav om bompengeomkamp:

- Vi visste at dette kom til å bli vanskelig å krevende, og derfor var det viktig å få dette med i regjeringsplattformen. Vi brukte mye tid i forhandlingene, og vi kom fram til et godt resultat. Det resultatet må være fundamentet som regjeringen bygger på.

Kompromissløs

Halstein Bjercke utdyper hvorfor han ikke har noe å gi til regjeringspartneren Frp:

- 27 prosent i Oslo bruker bil til og fra jobb. Det er resultat av en historisk satsing, der Venstre har vært en pådriver. Vi er ikke villige til å sette dette på spill, for vi er langt fra ferdig. T-bane-utbygging til Fornebu og ny sentrumstunnel er de største løftene siden T-banen ble bygget ut. Men dette er i spill hvis Oslopakka forsvinner, sier han.

Også det handler ikke bare om kollektivutbygginger, tilføyer Bjercke.

- På samme måte som vi byget Festningstunnelen og Bjørvikatunnelen og fikk trafikken gjennom sentrum under bakken, skal vi nå videre med E6 Manglerudtunnelen. Dette er Norges mest støyutsatte og mest forurensede veistrekning. Et gedigent prosjekt som handler om bedre luft og bokvalitet i Oslo øst, slik vi har fått til i sentrum. Og en sentral brikke i Oslopakke 3 som risikerer å forsvinne, advarer han.

Klimademonstranter

Klimabyråd Julie Andersland i Bergen trekker fram at bylufta mellom de sju fjell ikke har vært bedre på de siste 15 åra.

- Alle parametere peker i riktig retning. Roter vi med avtalene, vil hele denne byutviklingen stoppe opp. Innsatsen for en bærekraftig byutvikling og at vi bygger en by for framtida, vil bli helt ødelagt, sier hun.

Samtidig er det krevende å få grep om hva Frp egentlig vil, mener hun.

- Dersom de vil fjerne alle bompengene og erstatte det med statlig fullfinansiering, vel så er det greit for oss. Men det vil jo bli fryktelig dyrt for staten, da.

Bjercke mener at det store flertallet i storbyene setter pris på utviklingen, tross all oppmerksomheten om lokale protestlister, krisemøter og demonstrasjoner.

- Det er besynderlig å se fire-fem 50 år-pluss Frp-ere som demonstrerer mot bompenger, mens titusenvis av barn og unge står foran Stortinget og demonstrerer fordi politikerne gjør for lite for å stoppe klimaendringene. Jeg er ikke i tvil om hvem av disse gruppene jeg er på lag med, sier Bjercke.

- I landets interesse

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) insisterer på at det må gjøre noe med bypakkene:

- Nå skal vi forhandle med de andre om hvordan vi skal gjennomføre den politikken som ligger i Granavolden (regjeringsplattformen). Og ikke minst hvordan vi skal holde bompengene på et nivå som folk flest kan betale, sier han.

- Det har sittet veldig langt inne for Fremskrittspartiet å få til de gjennomslagene vi har fått til på bompenger. Det har vært krevende forhandlinger der vi har måttet dra de andre partiene etter oss. Men det er i vår, Venstres og landets interesse at vi klarer å få til en løsning på dette nå, legger han til.

- Absolutt krevende

Samtidig har debatten om pelsdyr, abort og ikke minst bompenger fått flere i KrF og særlig Venstre til å uttrykke at det vil være greit om Frp går ut av regjering på bompengesaken.

Det avviser Frp's parlamentariske leder Hans Andreas Limi:

- Jeg har ikke registrert at noen toneangivende sier det der, selv om kanskje ungdomsorganisasjonen og noen fylkesledere har uttrykt seg slik. Å sitte i regjering handler om å få gjennomslag. Det kan være krevende når det er fire partier med ulike meninger, men vi snakker fortsatt godt sammen.

Limi legger likevel ikke skjul på at det er vanskelig:

- Vi har hatt noen vanskelige saker, og bompenger er den absolutt mest krevende. Men vi har fått en utfordrer som kan få stor oppslutning og da må vi lytte til engasjementet der ute. Det har alle fire partiene i regjering interesse av, sier han.