Venstre foreslår å fjerne odelsretten

Vil endre grunnloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Venstre vil endre grunnloven og fjerne odelsretten. 80 prosent av landbrukseiendommene i Norge er odelsjord.

Stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug (V) viser til at det i dag nesten er helt umulig å få kjøpt gårder eller landbruksareal for ungdom som vil drive med landbruk.

- Derfor har vi denne uken fremmet et grunnlovsendringsforslag om å fjerne odelsretten. Vårt prinsipielle syn er at ingen posisjoner skal gå i arv. I tillegg kommer de rent landbrukspolitiske argumentene, sier Kongshaug til Nationen.
Dårlig rekruttering 

Han viser til at anslagsvis 80 prosent av landbrukseiendommene, med dyrket jord og store skog- og utmarksstrekninger, i dag er odelsjord.

- Det vil si at det gjennom fødsel er en stadig snevrere krets av personer med fortrinnsrett til disse verdiene, framholder stortingsrepresentanten fra Møre og Romsdal.

Kongshaug viser videre til at rundt 90 prosent av alle eiendomsoverdragelsene innen landbruket skjer innad i slekten.

- Det er - for å si det litt lett tabloid - trolig lettere for en afrikaner å få opphold i Norge enn det er for en ungdom utenfra å få innpass på et norsk gårdsbruk, sier ham.
Rett til egen eiendom 

Kongshaug mener familienes rettigheter sikres gjennom åsetesretten, som Venstre vil beholde.

Foto: Kyrre Lien/Scanpix
Foto: Kyrre Lien/Scanpix Vis mer

- Denne gir livsarvinger mulighet til å overta en gård til en fornuftig pris. Dette gjør også at det ikke er noen økonomiske argumenter for å beholde odelsloven, sier Kongshaug,

Han tror at odelsretten blir opphevet før eller siden, selv om det trolig ikke skjer nå.

- Det paradoksale er at da vil bøndene ha de samme rettigheter som i dag. De har bare fått én til, retten til å disponere over sin eiendom på samme måte som alle andre, og til selv å bestemme hvem som skal overta gården etter dem.

(NTB)

Venstre foreslår å fjerne odelsretten